SKARŻYSKO KAMIENNA – Parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej – Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia

KONTAKT:

Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Wileńska 33
26-110 Skarżysko-Kamienna
woj. świętokrzyskie

 

T: +48 41 253 88 00
F: +48 41 252 91 00

E: ostrobramska@ostrobramska.pl
W: http://www.ostrobramska.pl


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. prał. dr Jerzy Karbownik

Wikariusz[e]:

 • ks. mgr Rafał Widuliński
 • ks. mgr Karol Piłat

Duszpasterz[e]: ks. mgr Piotr Gozdalik – kapelan szpitala

Rezydent: ks. kan. Stefan Włodarczyk Rezydent


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00; 20.15

Święto zniesione:

Dzień powszedni: 7.00; 14.30 (z Koronką do Bożego Miłosierdzia); 18.00

Nabożeństwa:

 • codzienne
  • 7.00 – Odsłonięcie Obrazu
  • 7.30 – Godzinki
  • 17.30 – Różaniec
  • 21.00 – Apel Maryjny i Zasłonięcie Obrazu
 • w porządku tygodniowym i miesięcznym – [Czytaj tu…]

Transmisja nabożeństw z Kaplicy Ostrobramskiej – [Kliknij]


O PARAFII:

Do parafii należą ulice: Armii Krajowej, Gajowa, Grabowa, Grottgera, Kochanowskiego, Konarskiego, Łowiecka, Moniuszki, Norwida, Orla, Piłsudskiego, Ks. Popiełuszki, Powstańców Warszawy, Pułaskiego, Sezamkowa, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Stokowa, Świętokrzyska, Wiejska, Wi­leńska, Wyspiańskiego.

Odpusty:

Historia: Parafia została erygowana 25 stycznia 1986 r. z wydzielonego terenu par. Najświętszego Serca Jezusowego. Tymczasowa kaplica została wybudowana w 1986 staraniem ks. Stanisława Nowakowskiego i ks. Adama Radzimirskiego. Kościół pw. MB Ostrobramskiej, według projektu arch. Zbigniewa Grządzieli i konstr. Bogdana Cioka z Kielc, fundacji parafian oraz Polonii z USA, Kanady i Anglii, zbudowany został w latach 1988-1995 staraniem ks. Jerze­go Karbownika. Od początku w zamiarach była to replika Ostrej Bramy z Wilna. Sanktuarium powstało jako realizacja pragnień Wilnian, którzy musieli opuścić Wilno, a mieszkają w Polsce i na emigracji. Pierwsza Msza Święta w kaplicy w Ostrej Bramie celebrowana była 22 paź­dziernika 1989 r. przez kard. Henryka Gulbinowicza. Kościół został konsekrowany w 1995 r. przez kard. Józefa Glempa. Jest budowlą trójnawową. Kaplica na wzór Ostrobramskiej z Wilna połączona jest z kościołem.

W ołtarzu kaplicy znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Ostro­bramskiej, namalowana przez art. mal. Izabelę Borkowską i Władysława Markiewicza z Kielc w 1989 r. W roku 1997 Matka Boża Ostrobramska została ogłoszona Patronką Skarżyska. Ko­ronacji obrazu Matki Bożej dokonał 2 lipca 2005 r. kard. Henryk Gulbinowicz.

25 października 2014 roku kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej został ustanowiony bazyliką mniejszą.


MAPA DOJAZDU: