BRZEŹNICA – Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Św. Leonarda

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

Brzeźnica 73
26-900 Kozienice
woj. mazowieckie

T: +48 48 624 71 93
E: …
W: …


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. kan. Julian Zając

Wikariusz[e]:

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 8.00, 10.00, 12.00

Święto zniesione: 7.00, 8.00, 17.00

Dzień powszedni: 7.00 (17.00 – maj i październik)

Nabożeństwa:


O PARAFII:

Do parafii należą: Brzeźnica, Kępeczki, Mozolice Duże, Mozolice Małe, Psary, Ruda, Samwodzie, Słowiki, Staszów.

Odpusty: …

Historia: Najprawdopodobniej pierwszy kościół istniał już na pewno w Brzeźnicy w drugiej połowie XV w. Sama Brzeźnica była wtedy filią opactwa w Sieciechowie. Samodzielna parafia została erygowana 24 listopada 1919 r. przez bp. Mariana Ryxa. Pierwotny kościół drew­niany pw. św. Mikołaja, św. Leonarda, św. Katarzyny i św. Małgorzaty powstał w drugiej poło­wie XV w. Spłonął jednak podczas wojen szwedzkich w 1657 r. Kolejną drewnianą świątynię wzniesiono w drugiej połowie XVII w., a jej konsekracji dokonał 3 września 1671 r. bp Mikołaj Oborski. Trzeci, murowany kościół powstał w latach 1778-1780 z inicjatywy opata sieciechowskiego Leonarda Prokopowicza. W początkach XX w. ks. Czesław Wasiński postanowił zbudo­wać większy kościół. Powstał on w latach 1911-1914 wysiłkiem całej parafii. Do prezbiterium ze starego kościoła dobudowano nawę. Nieszczęśliwie, w początku I wojny światowej 17 paź­dziernika 1914 r. kościół został zniszczony przez Rosjan ostrzałem artyleryjskim z twierdzy Dęblin. Rosjanie bowiem uznali kościół za punkt schronienia Niemców. W roku następnym Austriacy wysadzili wieże i resztki kościoła legły w gruzach. Wtedy ks. Wasiński wybudował tymczasową kaplicę z cegły ze zburzonego kościoła wraz ze złączoną z nim plebanią. Kościół obecny według „notatek” projektu arch. Jarosława Wojciechowskiego został zbudowany w la­tach 1925-1934 także staraniem ks. Wasińskiego. Kościół poświęcony został 16 grudnia 1934 r. Wtedy tymczasową kaplicę zamieniono w całości na plebanię. Podczas II wojny światowej ko­ściół został nieznacznie zniszczony. Wstępnej odbudowy po 1946 r. dokonał ks. Władysław Kucharczak. Kościół stanowi ciekawy przykład sakralnej architektury neoromańskiej. Jest mu­rowany z cegły czerwonej, nawa szersza XX-wieczna i prezbiterium węższe i niższe, prawdopodobnie częściowo z XVIII w.


MAPA DOJAZDU: