CZARNA – Parafia pw. Nawiedzenia NMP – Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni

KONTAKT:

Czarna 57
26-220 Stąporków
woj. świętokrzyskie

T: +48 41 374 14 27
E: sanktuariumczarna@wp.pl
W: www.sanktuarium-czarna.pl


DUSZPASTERZE: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)

Proboszcz: ks. Aleksander Orzech SAC

Wikariusz[e]: ks. Leszek Juda SAC

Duszpasterz[e]: ks. Marek Książek SAC

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 8.30; 11.00; 17.00; 20.15 (od 1.06 do 30.08)

Święto zniesione: 17.00

Dzień powszedni: 17.00

Nabożeństwa:


O PARAFII:

Do parafii należą: Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Duraczów, Grzybów, Janów, Kozia Wola, Małachów, Wąsosz.

Odpusty:

Historia:

Pierwszy kościół w Czarnej murowany z fundacji Izabeli Małachow­skiej z Humieckich, zbudowany na miejscu pierwotnej kapliczki drewnianej, powstał w 1763 r. W nim umieszczono cudowny obraz Matki Bożej. Ten kościół jest murowany, jednonawowy; w latach 1991-1996 otrzymał nowe tynki i zewnętrzny cokół kamienny. Dziś służy on jako sala spotkań duszpasterskich. W 1867 r. zamieszkał przy nim ks. Jan Służewski, z tytułem wika­riusza koneckiego, i prowadził duszpasterstwo dla miejscowej ludności i górników. Ten stan – z przerwami w rezydencji księdza – trwał do roku 1894, kiedy to Czarna stała się filią parafii Końskie. Samodzielna parafia został erygowana 18 lutego 1919 r. Od 1971 r. parafię prowadzą Księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni.

Obecny kościół parafialny, obok kaplicy, jest wybudowany według projektu arch. Stefana Lamparskiego z Radomia. W stylu zmodyfikowany został przez arch. Wacława Krzyżanow­skiego z Krakowa na styl romański. Świątynię w latach 1911-1930 budowali księża: Wincenty Cybulski, Władysław Malinowski, Roman Maliszewski, Marian Stankowski i Jan Szymczyk. Konsekracji kościoła dokonał w 1930 r. przyjaciel ks. J. Szymczyka, bp Paweł Kubicki. Kościół został uszkodzony w czasie II wojny światowej. W latach 1945-1950 odrestaurowano go stara­niem ks. Mariana Misiaka. Kościół jest murowany z miejscowego kamienia piaskowca, jednonawowy, oszkarpowany, dach dwuspadowy kryty jest blachą ocynkowaną.

Cudowny obraz Matki Bożej pochodzi z przełomu XVI i XVII w. Namalowany został na wzór rzymskiego „Salus Populi Romani”. Prymas Władysław Łubieński udzielił w 1763 r. zezwolenia na kult obrazu i w tym też celu wybudowano w Czarnej pierwotną kaplicę. Obraz odnowiono w latach 1990-1991 i w 1997 r. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. nosi tytuł: „Matka Boża Wychowawczyni”, który został umocniony nauczaniem Pap. Jana Pawła II: „Szczególne dary, którymi Bóg napełnił Maryję, usposabiały Ją zwłaszcza do roli Matki i wychowawczyni (…). Maryja i Józef jawią się jako wzór wszystkich wychowawców” (Audiencja generalna, 27 li­stopada 1996). Szczęśliwą okolicznością jest fakt – zbieżność, że te słowa wypowiedział Jan Pa­weł II po spotkaniu z księżmi pallotynami z Czarnej. W czasie pobytu w Radoniu, 4 czerwca 1991 r., Jan Paweł II poświęcił korony przeznaczone dla cudownego obrazu. Uroczysta ko­ronacja, na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej, odbyła się 5 września 1999 r. Dokonał jej kard. Józef Glemp, prymas Polski wraz z bp. Edwardem Materskim i bp. Janem Chrapkiem.


MAPA DOJAZDU: