Duszpasterstwa grup zawodowych

Przewodniczący: ks. kan. dr Piotr Walkiewicz


Duszpasterstwo Bankowców:

 • ks. kan. Wiesław Lenartowicz

Diecezjalny kapelan więziennictwa:

 • ks. kan. mgr Zbigniew Sieroń

Duszpasterstwo Kolejarzy:

 • ks. kan. Jan Serszyński
 • ks. kan. Marian Mężyk

Duszpasterstwo Kupców:

 • ks. kan. Józef Jarosz

Duszpasterstwo Leśników:

 • ks. Stanisław Wlazło

Duszpasterstwo Ludzi Pracy:

 • ks. Hubert Czuma SI
 • ks. kan. Stanisław Sikorski

Duszpasterstwo Myśliwych:

 • ks. Andrzej Madej

Duszpasterstwo Nauczycieli:

 • ks. dr Wojciech Wojtyła

Duszpasterstwo Ogrodników:

 • ks. kan. Andrzej Pawlik

Duszpasterstwo Organistów:

 • ks. prał. mgr Wojciech Szary

Duszpasterstwo Policji:

 • ks. kan. Stanisław Sikorski

Duszpasterstwo Prawników:

 • ks. kan. dr Szymon Pikus

Duszpasterstwo Rolników:

 • ks. Andrzej Bartosiński

Duszpasterstwo Rzemieślników:

 • ks. Andrzej Tuszyński

Duszpasterstwo Środowisk Ochrony i Służby Zdrowia:

 • ks. Krzysztof Dukielski

Duszpasterstwo Strażaków:

 • ks. Zbigniew Kowalczyk sen.