Rada Artystyczno-Budowlana Diecezji Radomskiej

(od 22 czerwca 2011 r.):

Przewodniczący: ks. prał. dr Wiesław Taraska

Wiceprzewodniczący: ks. prał. mgr Edward Poniewierski

Członkowie:

  • ks. kan. mgr Zbigniew Sieroń
  • ks. mgr Michał Krawczyk
  • mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka
  • mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak
  • prof. dr hab. Zbigniew Kamieński
  • prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
  • mgr Piotr Rogólski
  • mgr Urszula Sierszyńska-Rogólska
  • mgr inż. arch. Henryk Włodarczyk
  • prof. dr hab. Andrzej Wyszyński