Wydział Ekonomiczny

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

Przewodniczący: ks. inf. mgr Stanisław Pindera, tel. +48 48 340 62 18

Rada Ekonomiczna Diecezji Radomskiej (od 7 marca 2016):

Przewodniczący: ks. inf. mgr Stanisław Pindera

Członkowie:

  • ks. kan. dr Szymon Pikus
  • ks. kan. Czesław Wawrzyńczak
  • ks. kan. Zbigniew Sieroń
  • ks. prob. Stanisław Wlazło
  • ks. prob. Marek Kucharski
  • ks. prob. Mariusz Wincewicz

Ekonom diecezjalny:

ks. kan. dr Szymon Pikus

T. (w Kurii): +48 48 340 62 17
E: ekonom@radom.opoka.org.pl

Główna księgowa: mgr Adrianna Zwierzyńska, tel. +48 48 340 62 16

Księgowa: Agnieszka Żuchowska

Kasjer: Sławomir Pukas