100-lecie parafii katedralnej

526
Uroczystość 100-lecia parafii katedralnej. Bp Marek Solarczyk pobłogosławił nowe tabernakulum i monstrancję. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk przewodniczył Mszy św. w 100-lecie parafii Opieki Najświętszej Maryi Panny. Pobłogosławił również ołtarz adoracji ufundowany z okazji jubileuszu.

Parafia pw. Opieki NMP została erygowana 28 kwietnia 1921 r. przez biskupa sandomierskiego Mariana Ryxa. W 1981 r., gdy przemianowano nazwę diecezji na sandomiersko-radomską, „kościół mariacki” otrzymał tytuł konkatedry. A następnie, kiedy na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. powołano do istnienia diecezję radomską, stał się katedrą nowej diecezji. Od 9 marca 2003 r. w katedrze trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

– Jubileusz jest wezwaniem do wielkiej radości i wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności, do uwielbienia Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i który jest Panem czasu. (…) Chcemy z ufnością spojrzeć w przyszłość włączając naszą wspólnotę parafialną do międzynarodowego apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie realizowanego przez Stowarzyszenie „Comunità Regina della Pace” i zawierzając każdego z nas i całą wspólnotę Maryi, katedralnej Opiekunce, Królowej Pokoju. – powiedział ks. kan. Krzysztof Ćwiek witając uczestników Eucharystii.

Ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz katedry radomskiej:

 

Z okazji jubileuszu radomskiej parafii katedralnej papież Franciszek przesłał okolicznościowy list. Na ręce bp. Marka Solarczyka przekazał go ks. Marcin Zieliński, pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Fragment listu:

„Łączę się duchowo z księdzem biskupem i wiernymi diecezji radomskiej, którzy w dniu 14 listopada br. będziecie świętować jubileusz 100-lecia erygowania parafii pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny, obecnie parafii katedralnej. (…) Modlę się, by wierni parafii katedralnej ożywiani mocą sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystią, wpatrzeni w Chrystusa i św. Kazimierza królewicza, patrona Radomia i diecezji, tworzyli autentyczną wspólnotę miłości. (…) Wszystkich zawierzam opiece Najświętszej Maryi Panny. Dusze zmarłych parafian i budowniczych waszej świątyni polecam Jezusowi Miłosiernemu.”.

Ks. Marcin Zieliński, list papieski:

 

Przygotowaniem do uroczystości jubileuszu były tygodniowe Misje Święte, które poprowadzili bp Piotr Turzyński i ks. kan. Andrzej Jędrzejewski. Ich zwieńczeniem była niedzielna Msza św., której przewodniczył bp Marek Solarczyk w koncelebrze kapłanów pochodzących z parafii katedralnej i związanych z nią posługą duszpasterską.

– Przeżywając jubileusz 100-lecia parafii, która już od blisko 30 lat jest parafią katedralną, nie sposób nie wypowiedzieć słów, które będą wdzięcznością dla Boga, uznaniem dla ludzi i pragnieniem serca nas, tutaj zgromadzonych. Dobrze wiemy, że zawsze tam, gdzie jest tajemnica Boga, gdzie jest przemożne orędownictwo Matki Najświętszej, przede wszystkim potrzeba cichości serca i tej otwartości duszy, która sprawi, że to Bóg przemówi, że to Bóg objawi, że Bóg napełni swoją łaską, a Maryja będzie opiekunką tych wszystkich darów. – powiedział w homilii bp Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

Po homilii bp Solarczyk pobłogosławił nowe tabernakulum oraz monstrancję, w której będzie wystawiony Najświętszy Sakrament podczas codziennej adoracji. Pasterz zachęcił, by trwając na adoracji stawać się „apostołami pokoju”; to nawiązanie do włączenia radomskiej katedry do dzieła „Gwiazd na płaszczu Maryi, Królowej Pokoju” realizowanego przez „Comunità Regina della Pace”. Po Mszy św. zaniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji i rozpoczął modlitwę apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji o pokój na świecie.

Bp Marek Solarczyk, modlitwa o pokój:

Katedra otrzymała również stosowny certyfikat potwierdzający włączenie radomskiej katedry w dzieło realizowane przez Stowarzyszenie „Comunità Regina della Pace”.

– Pragnę wyrazić ogromną radość i wdzięczność Bożej Opatrzności za jubileusz 100-lecia parafii pw. Opieki NMP w Radomiu oraz towarzyszącej temu wydarzeniu uroczystej inauguracji „Gwiazdy na płaszczu Matki Bożej” w naszej radomskiej katedrze – powiedział Piotr Ciołkiewicz, prezes stowarzyszenia.

Piotr Ciołkiewicz: