Adoracja na I niedzielę listopada 2019

1237
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń (przed tak wielkim Sakramentem)

  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
    • Pieśń – Tak mnie skrusz…
  • Rozważanie.

Panie Jezu ukryty w Najświętszym sakramencie, padamy na kolana przed Twoim Świętym Obliczem i pragniemy opalać się w strumieniach Twej łaski. Blask Twej miłości daje nam życie, a Twoje słowo jest drogowskazem na naszej życiowej drodze. Ty masz Panie słowa życia wiecznego, które dają nam maluczkim pokrzepienie. Zacheusz bohater  dzisiejszej ewangelii chciał bardzo zobaczyć Cię Jezu! Pragnął spotkania z Tobą Boże! My także pragniemy tego spotkania. Prosimy Cię Panie kształtuj nasze serca, na wzór Swojego serca, abyśmy umieli żyć miłością oraz tą miłością dzielić się z braćmi. Panie prosimy zatrzymaj się domu naszego serca.

(adoracja w ciszy)

  • Pieśń
    • Ukaż mi, Panie, swą twarz…
  • Błogosławieństwo, pieśń
    • Chwała i dziękczynienie…

Opr. ks. Wojciech Jończyk