Adoracja na I niedzielę lutego 2018

1550
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń: „Kłaniam się Tobie”

Jezu, Ufam Tobie! Ty jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie; pełen miłosierdzia i nieskończonego współczucia. Ty nie przyszedłeś dla tych, którzy sami się usprawiedliwiają, Ty przyszedłeś dla grzeszników.

Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Uzdrawiającą mocą Twojej eucharystycznej Miłości usuń z mojego życie wszelkie zło, grzech i to wszystko, co oddala mnie od Ciebie, abym całym swoim sercem mógł miłować jedynie Ciebie samego i Tobie oddawać cześć i służyć. Bądź uwielbiony Panie Jezu – Boski Lekarzu.

[Chwila ciszy…]

Pieśń: „Ukaż mi Panie swą Twarz”

Dobry Jezu wpatrując się w Twoje Boskie oblicze wołać za św. Teresą od Dzieciątka Jezus:

Święte Oblicze mojego Pana,  Blaskami wiedziesz mnie swymi…  Gwiazdo cudowna, umiłowana,  Tyś mi jest niebem na ziemi!  Ja z Twych kochanych oczu, zroszonych  Potokiem łez, zbieram czary,  I ślę uśmiech oczu łzą pokrytych,  Gdy Twe rozważam ofiary. 

By Cię pocieszyć, tchnieniem radości,  Chcę zapomniana żyć w cieniu,  A choć ukrywasz Boskie piękności,  Widzę je i w utajeniu —  Wciąż, biec chcę do Twej światłości!  Twoja Twarz święta jest mą Ojczyzną,  Królestwem zaczarowanym,  Roześmianych kwiatem łąk podobizną,  Światłem jutrzenki różanym.  I jak lilia, Twoje Oblicze  Roztacza nieznane wonie,  Duszy wygnanej daje słodycze,  Pokojem wieńczy skronie!  Tyś jest słodkością, Tyś jest wytchnieniem,  Czarownym dźwiękiem mej liry,  Ach, Tyś jest duszy mojej zbawieniem,  Cudowną rośliną mirry,  Ukrytą pod serca tchnieniem!  Skarb mój jedyny — święty, Twarz Twoja  Nie żądam więcej niczego:  Tylko niech przy Niej trwa dusza moja  I bliżej będzie Ducha Twego!  Wykuj w mym sercu tak, jak w marmurze,  Twą cudną i niepojętą  Twarz — a dusz ludzkich złożę Ci kruże  I wkrótce stanę się świętą!  Tym żniwom, Panie, bym podołała  I plon złożyła Ci czysty,  Spraw, by Twym ogniem dusza pałała!  A kiedyś, Twój wiekuisty  Boski znak otrzymała. 

[Chwila ciszy…]

Bądź uwielbiony Jezu! W Twoim Imieniu zawiera się całe Bóstwo, wszystkie przymioty Boże, wszelkie piękno. W Twoim Imieniu Jezu jest miłość i miłosierdzie, jest pokój, jest dobroć. W Twoim Imieniu jest zwycięstwo i królowanie. W Twoim Imieniu jest Zmartwychwstanie, Zbawienie. W Twoim Imieniu Jezu jest Twój triumf. W Twoim Imieniu jest Duch. W Twoim Imieniu jest życie. W Twoim Imieniu Jezu jest wszystko. Uwielbiamy Twoje Imię Jezu! Dotknij naszych serc, byśmy jeszcze bardziej otworzyli się na miłość płynącą z Twojego Imienia. Abyśmy potrafili przyjąć to Imię, uwierzyć i żyć Twoim Imieniem.

Litania do Imienia Jezus:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, … Duchu Święty, Boże, … Święta Trójco, Jedyny Boże, … Jezu, Synu Boga żywego, … Jezu, odblasku Ojca, … Jezu, jasności światła wiecznego, … Jezu, królu chwały, … Jezu, słońce sprawiedliwości, … Jezu, Synu Maryi Panny, … Jezu najmilszy, … Jezu przedziwny, … Jezu, Boże mocny, … Jezu, Ojcze na wieki, … Jezu, wielkiej rady zwiastunie, … Jezu najmożniejszy, … Jezu najcierpliwszy, … Jezu najposłuszniejszy, … Jezu cichy i pokornego serca, … Jezu, miłośniku czystości, … Jezu, miłujący nas, … Jezu, Boże pokoju, … Jezu, dawco żywota, … Jezu, cnót przykładzie, … Jezu, pragnący dusz naszych, … Jezu, Boże nasz, … Jezu, ucieczko nasza, … Jezu, Ojcze ubogich, … Jezu, skarbie wiernych, … Jezu, dobry pasterzu, … Jezu, światłości prawdziwa, … Jezu, mądrości przedwieczna, … Jezu, dobroci nieskończona, … Jezu, drogo i życie nasze, … Jezu, wesele Aniołów, … Jezu, królu Patriarchów, … Jezu, mistrzu Apostołów, … Jezu, nauczycielu Ewangelistów, … Jezu, męstwo Męczenników, … Jezu, światłości Wyznawców, … Jezu, czystości Dziewic, … Jezu, korono Wszystkich Świętych, …

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu. Od grzechu każdego, … Od gniewu Twego, … Od sideł szatańskich, … Od ducha nieczystości, … Od śmierci wiecznej, … Od zaniedbania natchnień Twoich, … Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, … Przez Narodzenie Twoje, … Przez Dziecięctwo Twoje, … Przez najświętsze życie Twoje, … Przez trudy Twoje, … Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, … Przez krzyż i opuszczenie Twoje, … Przez omdlenie Twoje, … Przez śmierć i pogrzeb Twój, … Przez Zmartwychwstanie Twoje, … Przez Wniebowstąpienie Twoje, … Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, … Przez radości Twoje, … Przez chwałę twoją, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się.  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; † daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O Jezu, nasz Zbawicielu, wierzymy gorąco w moc Twojej miłości, którą miłujesz nas bez żadnych granic. Niech Twoja miłość spocznie na nas, niech nas ukoi w naszych smutkach i rozterkach, niech nas zjednoczy i uszczęśliwi. Obdarz nas swoją miłością dotknij nią każdą ranę duszy oraz ciała i uzdrów nas. Błogosław nas, błogosław nasze rodziny i wspólnoty, błogosław wszelkim naszym poczynaniom. Amen.

Pieśń: „Przed tak Wielkim Sakramentem”

Opr. ks. Mateusz Czernik