Adoracja na I niedzielę marca 2018

880
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń na wprowadzenie: Zbliżam się w pokorze…

Jezu, Ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś źródłem świętości i świętością samą. Ty jeden tylko jesteś godny uwielbienia, nikt inny. Odkładam wszystko na bok, aby Cię adorować. Pragnę, aby moje serce w myślach i uczuciach zatonęło w Tobie. Oddaję się wyłącznie Tobie, całą moją istotą. Jezu, Ty mnie umiłowałeś aż do śmierci i poza nią. Narodziłeś się dla mnie, żyłeś dla mnie, umarłeś i zmartwychwstałeś dla mnie. Wiedziałeś, że śmierć odłączy Cię ode mnie, ale w Twej cudownej miłości zostałeś ze mną i dla mnie w Najświętszym Sakramencie. Bądź uwielbiony Jezu w tym prostym chlebie, w tej Hostii. Bądź uwielbiony, który jesteś godzien wszelkiej chwały i wszelkiego uwielbienia! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Ojciec który zesłał Ciebie byś ofiarował się za nas i dla nas! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Duch Święty, który teraz, za wstawiennictwem Maryi, raduje się we mnie. Bądź pochwalony i uwielbiony teraz i na wieki. O Jezu, pragnę adorować Ciebie w każdym kościele świata. Bądź pochwalony i uwielbiony w każdej Hostii.

Chwila ciszy…

Jezu Chryste, w pielgrzymce wiary przewodniczy nam Twoja Matka, Maryja. Chcemy nieustannie przebywać w jej szkole wiary i życia chrześcijańskiego przez odmawianie różańca. W poszczególnych tajemnicach Maryja uczy nas rozważać i przeżywać Twoje misterium życia. Uczy nas wiary.

Za przyczyną Matki, Królowej Różańca oraz świętych prosimy: Panie, przymnóż nam wiary

 • gdy klękamy na adorację Najświętszego Sakramentu
 • gdy słuchamy liturgii słowa Bożego w świątyni
 • gdy czytamy Pismo Święte w swoim domu
 • w przygotowaniu do przyjęcia świętych sakramentów
 • podczas każdej Mszy świętej
 • w trudnych doświadczeniach naszego życia
 • w chorobie, cierpieniu i w godzinie śmierci
 • tam, gdzie potrzeba przebaczenia i pojednania
 • w spotkaniu ze zgorszeniem w rodzinie i w Kościele
 • w sytuacjach po ludzku beznadziejnych
 • w naszej bezradności i ograniczeniu
 • w każdym spotkaniu z Tobą.

Pieśń: Witaj Pokarmie…

W okresie Wielkiego Postu, który teraz obchodzimy, najukochańszy Jezu, powierzamy się Twojej opiece – Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W.: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

K.: Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem

Opr. ks. Rafał Kosowski