Barbary powitały św. Barbarę

2032

Relikwie św. Barbary trafiły do parafii Nieświń. Uroczyste wprowadzenie do kościoła, któremu patronuje św. Barbara, odbyło się 4 grudnia.

Relikwie św. Barbary powitały Barbary z Parafii Nieświń składając jej w darze czerwone róże.

– Święta patronka jest wśród nas. Nasza parafia otrzymała jej relikwie. Jest to cząsteczka kości, której autentyczność potwierdza certyfikat z Watykanu. Niech Św. Barbara oręduje w niebie i wspiera wspólnotę parafii w Nieświniu, oraz wszystkich, którzy będą przyzywali jej wstawiennictwa. – mówi ks. Stanisław Nowak, proboszcz parafii Nieświń.

Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. dr Mirosław Juchno z Watykanu; to on dopomógł w sprawdzeniu relikwii. Wśród koncelebransów byli: ks. Eugeniusz Tyburcy – poprzedni proboszcz parafii, ks. Ireneusz Lewandowski z Diecezji Graz z Austrii, ks. Tadeusz Petryka i ks. Stanisław Nowak – obecny proboszcz. W uroczystości wzięli udział ks. kan. dr Szymon Pikus z Kurii Radomskiej, ks. kan. Krzysztof Krzemiński – proboszcz Annopola oraz kapłani z dekanatu koneckiego.

Uroczystość zgromadziła całą wspólnotę parafialną oraz licznie przybyłych gości.

Liturgia zakończyła się ucałowaniem relikwii.

Zdjęcia: arch. par. Nieświń

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.