Biskup Adam Odzimek przechodzi na emeryturę

1819
Bp Adam Odzimek. Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Biskupa Adama Odzimka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej. Bp Odzimek osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę. O decyzji Papieża poinformował dziś w południe, w dniu 75. urodzin bp. Odzimka, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

„Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 3003/19.

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Adama Odzimka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji radomskiej.

+ Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski.

Warszawa, 7 października 2019 r.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan. 401 KPK): „biskup diecezjalny, który ukończył 75 rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję”.

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji radomskiej Adam Odzimek jest biblistą i wykładowcą Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Był pierwszym biskupem wyświęconym w Radomiu. W Konferencji Episkopatu Polski pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości w latach 1990-1998. Dziś, 7 października 2019 r., ukończył 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny.


Bp Adam Odzimek urodził się 7 października 1944 r. w Radomiu.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Syrokomli w Radomiu wstąpił w 1962 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Czas jego formacji seminaryjnej został przerwany wezwaniem na dwuletni pobyt w wojsku w jednostkach w Gubinie i Opolu.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1969 r. w katedrze sandomierskiej z rąk Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów i w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej.

W roku 1972 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w celu podjęcia studiów specjalistycznych. Ukończył je w 1976 r. uzyskując magisterium i licencjat z teologii biblijnej, a w 1978 r. obronił pracę doktorską. Zaraz potem otrzymał nominację na wykładowcę Nowego Testamentu w sandomierskim seminarium duchownym. W latach 1980-1984 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z nauk biblijnych.

Jan Paweł II mianował go 25 kwietnia 1985 r. biskupem pomocniczym ówczesnej Diecezji Sandomiersko-Radomskiej i biskupem tytularnym Tadamata. Sakrę biskupią otrzymał 12 maja 1985 r. z rąk kard. Józefa Glempa. Były to pierwsze święcenia biskupie w Radomiu.

Bp Odzimek jest dziekanem Kapituły Katedralnej św. Kazimierza w Radomiu. W latach 1990-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.

Decyzją papieską z 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym nowej Diecezji Radomskiej. Zawołaniem pasterskim bp. Adama Odzimka są słowa: „Ne deficiant fides caritasque” – „Aby wiara i miłość były mocne”.

W maju br., wraz z Biskupem Henrykiem Tomasikiem, Biskupem Radomskim, świętował złoty jubileusz kapłaństwa.