Caritas DR: Czasami życie zależy od 1%

1629

Początek roku kalendarzowego to czas na zainicjowanie zbiórki 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego, w tym Caritas Diecezji Radomskiej. Dziękując za przychylność dla Caritas w ubiegłych latach – wraz z Biskupem Henrykiem Tomasikiem i naszymi Podopiecznymi – zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz OPP Caritas Diecezji Radomskiej (KRS 0000 222 733). W tym roku akcja prowadzona jest pod hasłem: „Czasami życie zależy od 1%”.

Wielu ludzi boryka się z finansowaniem wypoczynku dla biednych dzieci, refundacją leków dla chorych, wsparciem leczenia dla dotkniętych kalectwem. Ta akcja pomoże rozwiązać choć część trosk.

Pozyskane środki wspierają nasze placówki, ale też indywidualne osoby, które dźwigają krzyż cierpienia, choroby, samotności. Pozyskane środki przeznaczone są na:

  • dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (nabyliśmy kolejne łóżka elektryczne do wypożyczalni i koncentratory tlenu), powstała kolejna filia wypożyczalni przy Parafii w Kozienicach;
  • leczenie, dożywianie, edukację i wypoczynek dzieci;
  • pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci;
  • pomoc rodzinom w sytuacjach losowych i poszkodowanym w wypadkach;
  • pomoc osobom dotkniętych ubóstwem, bezdomnym i bezrobotnym;
  • pomoc ofiarom przemocy.

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać poprawnie numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000 222 733

Dziękujemy za zaufanie. Razem możemy więcej.

Ks. Robert Kowalski
Ks. Damian Drabikowski


Caritas Diecezji Radomskiej oferuje pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za rok 2017. Zapraszamy od poniedziałku do piątku do 27 kwietnia 2018 roku.

  • 10.00-13.00 – Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1;
  • 13.00-15.30 – Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5.

Rozliczanie online na: www.radom.caritas.pl

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonu:

  • +48 48 365 29 28
  • +48 48 365 29 29