Coraz bliżej procesu

1246
Kamień ustawiony przed plebanią w Pelagowie, gdzie proboszczem był ks. Roman Kotlarz. Foto: ks. Stanisław Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Podczas ostatniego zebrania Konferencji Episkopatu Polski biskupi poparli starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza. O kolejnych krokach w tej sprawie mówił bp Henryk Tomasik w Radiu Plus Radom.  

– Prawo kanoniczne i zasady Stolicy Apostolskiej przewidują, aby na początku procesu beatyfikacyjnego wypowiedziała się konferencja episkopatu danego kraju. Zgodnie z tymi zasadami na ostatnim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zgłoszona została przez naszą diecezję propozycja ewentualnej beatyfikacji ks. Romana Kotlarza, który jest bohaterem Wydarzeń Czerwcowych 1976 roku. Księża biskupi jednomyślnie poparli propozycję ewentualnego procesu beatyfikacyjnego. W tej chwili wystąpimy do Stolicy Apostolskiej – mając już poparcie Konferencji Episkopatu Polski – i dopiero wówczas, gdy Stolica Apostolska zaaprobuje tę propozycję, będziemy mogli mówić o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. – mówił bp Henryk Tomasik w Radomiu Plus Radom.

Podczas ostatniego plenarnego zebrania KEP bp Henryk Tomasik przekazał biskupom książkę ks. Szczepana Kowalika „Ks. Roman Kotlarz (1928-1976)”. To kolejna – po książce „… byłem z tymi ludźmi. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”* – publikacja o niezłomnym kapłanie i męczenniku czasów komunizmu.

Warto wspomnieć, że 19 kwietnia br. Rada Kapłańska Diecezji Radomskiej jednogłośnie poparła wniosek, aby wystąpić do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pozwolenie na prowadzenie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza.


Ks. Roman Kotlarz (1928-1976)

Ks. Roman Kotlarz był jednym z bohaterów radomskiego protestu robotniczego z 25 czerwca 1976 r. W tym dniu stojąc na stopniach kościoła Świętej Trójcy w Radomiu pobłogosławił idących w proteście pracowników Zakładów Metalowych Waltera w Radomiu. Za to zachowanie był wzywany na przesłuchania, przechodził „ścieżki zdrowia”, a także nachodzony i dotkliwie bity przez tzw. „nieznanych sprawców” na plebanii w Pelagowie-Trablicach, gdzie był proboszczem. Zmarł 18 sierpnia 1976 r. Do dziś pozostaje w pamięci wielu mieszkańców Radomia jako symbol walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. Od wielu lat wierni modlą się o jego rychłą beatyfikację.

Ks. Roman Kotlarz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.


*) Drugie poszerzone wydanie książki „… byłem z tymi ludźmi. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza” autorstwa ks. Szczepana Kowalika oraz Arkadiusza i Jerzego Kutkowskich, ukazało się staraniem ks. prał. Edwarda Poniewierskiego i Wydawnictwa „Katedra Radomska”, i jest dostępne w Księgarni św. Kazimierza (Radom, ul. Malczewskiego 1).