Czasami życie zależy od 1%

560
Ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Rusza akcja zbiórki 1% dla Caritas Diecezji Radomskiej pod hasłem: „Czasami życie zależy od 1%”.

– Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za los innych, a początek roku kalendarzowego to czas na zainicjowanie zbiórki 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Caritas Diecezji Radomskiej. Dziękując za przychylność dla Caritas w ubiegłym roku – wraz Biskupem Henrykiem Tomasikiem oraz naszymi Podopiecznymi – zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz OPP Caritas Diecezji Radomskiej, KRS 0000222733, która swoją akcję prowadzi pod hasłem: „Czasami życie zależy od 1%”. Widzimy potrzebę wspierania naszych podopiecznych, szczególnie ludzi chorych w każdym wieku. Bywa, że naprawdę życie zależy od 1%. – zachęcają ks. Robert Kowalski i ks. Damian Drabikowski, dyrektorzy Caritas Diecezji Radomskiej.

W ubiegłym roku rozliczając się z fiskusem za rok 2018 ok. 7,5 tys. osób przekazało swój 1% na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej; dało to kwotę ponad 609,6 tys. zł.

– Otrzymane środki wspierają placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które dźwigają krzyż cierpienia i choroby. W ramach ścisłej współpracy dzięki akcji 1% indywidualnie wsparcie otrzymało 26 osób: 10 dzieci i 16 osób dorosłych. Są to osoby bardzo chore, które również w tym roku będą potrzebować naszej pomocy. – dodaje ks. Kowalski.

Pieniądze przeznaczono również na: dofinansowanie kosztów leczenia i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leczenie, dożywianie, edukację i wypoczynek dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym, pomoc rodzinom w sytuacjach losowych.

– W ubiegłym roku nabyliśmy kolejne 30 łóżek elektrycznych, 4 koncentratory tlenu, 2 ssaki do naszych 4 wypożyczalni (Radom, Drzewica, Starachowice i Kozienice. Aktualnie mamy ponad 1000 wypożyczeń w roku, a wolontariusze przepracowali ponad 2300 godzin. Dziękujemy za zaufanie. Razem możemy więcej i lepiej. – dodaje dyrektor radomskiej Caritas.

Wśród różnych dzieł, które działają przy Caritas Diecezji Radomskiej należy wymienić m.in.: Okno Życia, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Dom Matki i Dziecka, świetlice dla dzieci, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, jadłodajnie, Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn, a wśród wolontariuszy są m.in. streetworkerzy i pedagodzy ulicy.