Czterech nowych kapłanów-oficerów w diecezji radomskiej

1119
Ks. ppor. rez. dr Dariusz Konieczny odznaczany Krzyżem XXX-leica Ordynariatu Polowego. Foto: Krzysztof Stępkowski / Ordynariat Polowy WP

W sobotę, 20 marca, w katedrze polowej odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich 17. księżom mianowanym na pierwszy stopień oficerski. Wśród nowych oficerów jest czterech księży z diecezji radomskiej. Kapelani pozostaną w rezerwie na czas „W”. 

Nominacje na pierwszy stopień oficerski otrzymali: ks. dr Dariusz Konieczny, wicekanclerz Kurii Polowej, ks. Tomasz Nobis, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie, ks. Tomasz Cabaj, wikariusz z parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu i ks. Piotr Woszczyk z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu. 

Ceremonię poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka. W homilii Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że kapelani rezerwy muszą być zawsze gotowi na wezwanie i dobrze przygotowani do pełnienia służby.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że obok żołnierzy piękną kartę wierności Ojczyźnie zapisali także polscy duchowni, „którzy z narażeniem zdrowia i życia nieśli duchową pomoc walczącym żołnierzom”.

– Najpierw byli to kapelani zawodowi. Jednak za nimi podążali kapelani rezerwy przygotowani na czas wojny. – powiedział bp Guzdek i przywołał postaci kapelanów z minionych stu lat, które stały się wzorem poświęcenia i odwagi, m.in. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia (pochodzącego z diecezji sandomierskiej).

Podkreślił, że posługa kapelanów wiąże się z gotowością do najwyższych poświęceń.

– Nie wiemy, co nam przyniesie najbliższa przyszłość. Oby Bóg zachował nas od konfliktów zbrojnych i wojny. Jednak musimy być przygotowani na ten czarny scenariusz – na wojnę. Jeżeli Ojczyzna będzie w potrzebie nie wystarczą kapelani zawodowi. To wy zostaniecie powołani do posługi polskiemu żołnierzowi. Wtedy musicie stanąć pod krzyżem cierpiącej Ojczyzny, jak Maryja i dwie Marie i Józef z Arymatei. Macie być wierni do końca jak św. Jan Apostoł – powiedział bp Guzdek.

Po zakończeniu Mszy św. zostało odczytane postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego 17 duchownym. Następnie bp Józef Guzdek wręczył kapelanom patenty oficerskie.

– Jako kapelani musimy towarzyszyć żołnierzom Wojska Polskiego w kraju i poza jego granicami. Nie macie być fachowcami od uzbrojenia i techniki wojskowej, ale musicie jak najlepiej poznać służbę żołnierzy, nie tylko po to, żeby was szanowali, ale byście lepiej rozumieli ich problemy – mówił biskup polowy. Dodał, że żołnierzom zależy, aby podczas trudnej i niebezpiecznej służby towarzyszył im kapelan. Życzył kapelanom, aby byli świadkami wiary, uczciwości i sprawiedliwości.

Podczas uroczystości Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego został odznaczony ks. ppor. rez. Dariusz Konieczny, który po półtorarocznej posłudze wicekanclerza Kurii Polowej, na prośbę bp. Marka Solarczyka przechodzi do Kurii Diecezji Radomskiej.

Księża, którzy otrzymali patent oficerski, ukończyli kurs oficerski w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczestniczyli tam w zajęciach m.in. z terenoznawstwa, logistyki, taktyki i funkcjonowania sił zbrojnych w ramach NATO. Po uzyskaniu stopnia podporucznika zostali przeniesieni do rezerwy. W razie potrzeby będą mogli zasilić szeregi etatowych kapelanów w Ordynariacie Polowym i podjąć pracę duszpasterską w wojsku. W czasie wybuchu wojny zostaną powołani do służby w strukturach duszpasterstwa wojskowego.

Zdjęcia: Krzysztof Stępkowski / Ordynariat Polowy WP.