BRZÓZA – Parafia pw. św. Bartłomieja

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

ul. Kościelna 1; Brzóza
26-903 Głowaczów
woj. mazowieckie

T: +48 48 623 01 48
E: swbartlomiej@wp.pl
W: …


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. mgr Krzysztof Katana

Wikariusz[e]: ks. mgr Karol Borkowicz

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00

Święto zniesione: 8.00, 10.00, 16.00 (październik-kwiecień) lub 17.00 (maj-wrzesień)

Dzień powszedni: 7.00, 7.30, 16.00 (październik-kwiecień) lub 17.00 (maj-wrzesień)

Nabożeństwa:


O PARAFII:

Do parafii należą: Adamów, Brzóza, Działki Brzózkie, Maciejowice, Sewerynów, Stani­sławów, Ursynów, Wólka Brzózka.

Odpusty: …

Historia: Parafia Brzóza powstała w okresie między 1470 a 1529 r. Pierwotny ko­ściół drewniany pochodzący z przełomu XV/XVI w. został zniszczony w 1656 r. przez Szwe­dów. Kolejny wybudowany został w 1660 r. z drewna lasów królewskich staraniem ks. Grzego­rza Rojka. W roku 1773 rozbudowano go staraniem ks. Jakuba Górskiego. Poświęcenia dokonał 24 maja 1781 r. biskup inflancki Józefa Kossakowskiego. Kościół spłonął 6 października 1845 r. w ogromnym pożarze Brzózy. W tym czasie, do 1855 r., sprawowano nabożeństwa w ocalonym murowanym skarbcu, do którego dobudowano murowaną szopę. Kościół obecny jest z fundacji Adama i Zofii ze Starzeńskich Ożarowskich i zbudowany według projektu arch. Ignacego Leopol­da Essmanowskiego w latach 1854-1856 staraniem ks. Ignacego Millera. W roku 1866 bp Michał Józef Juszyński konsekrował kościół. W wyniku walk w latach II wojny światowej, zwłaszcza na przyczółku magnuszewskim, świątynia została znacznie zniszczona i ograbiona. W tym czasie przez kilkanaście miesięcy na przełomie lat 1944/45 ludność została wysiedlona z Brzózy. Admi­nistrator parafii zamieszkał w Cecylówce i tam sprawował nabożeństwa. Ten stan trwał do chwili rozminowania Brzózy i powrotu ludności. Kościół w Brzózie odbudowano w latach 1944/45-48. Kościół jest murowany z cegły, tynkowany, malowany, neogotycki, jednonawowy, halowy.


MAPA DOJAZDU: