RADOM – Parafia pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny – Katedra

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

Parafia katedralna pw. Opieki NMP
ul. Sienkiewicza 13
26-600 Radom
woj. mazowieckie 

T: +48 48 362 76 67
E: katedra@radom.opoka.org.pl
W: katedra.radom.pl


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Ćwiek

Wikariusze:

  • ks. mgr Wiktor Głuszek
  • ks. mgr Rafał Kamiński
  • Ks. mgr Tomasz Orłowski
  • ks. mgr Artur Piasek
  • ks. mgr Dariusz Szlachcic
  • ks. mgr Radosław Wroński
  • ks. mgr Sławomir Ziółek

Pomoc duszpasterska:

  • ks. dr Grzegorz Zieliński, pracownik Sądu Kościelnego

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30 (dla młodzieży), 11.00 (dla dzieci), 12.30 (transmisja w Radio Plus Radom), 13.30 (z udzielaniem sakramentu chrztu św.), 18.00, 20.00

Święto zniesione:

Dzień powszedni: 6.00 (transmisja w Radio Plus Radom), 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 18.00

Nabożeństwa:

Konfesjonał stały: [więcej]


O PARAFII:

Do parafii należą ulice: Belina-Prażmowskiego, Bogusławskiego, Broni, Bydgoska, Curie-Skłodowskiej (nr od 2, parzyste), Czachowskiego, 25-go Czerwca (nr 1-55, 2-56), Dowkonta, Dzierzkowska, Hoppera, Jaracza, Kon­stytucji 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Młynarska (nr 1-7, niepa­rzyste), Moniuszki, Narutowicza (nr 1, 1a, 1b), Niedziałkowskiego (nr 2,4,6), Nowogrodzka, Osterwy, Piłsudskiego, Planty (nr 1-7, 2-16), Poniatowskiego, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego (nr 1-51, 2-26), Solskiego, Traugutta (nr 1-35, 4-58), Waryńskiego, Wyszyń­skiego, Zacisze, Żeromskiego (nr 57-85, 12-118)

Odpusty:

Historia: Żywiołowy rozwój Radomia w XIX w. spowodował znaczny wzrost licz­by mieszkańców i wywołał tym samym potrzebę budowy nowych świątyń. Bp Michał Juszyński zwrócił się więc z prośbą do władz rosyjskich o pozwolenie na budowę nowego kościoła. Pierwszy projekt przygotował w 1876 r. architekt Antoni Kacper Wąsowski z Radomia. Utwo­rzony Komitet Obywatelski rozpoczął przygotowania do realizacji zamierzenia. W 1895 r. Józe­fa Łącka zakupiła plac od Antoniego Nowakowskiego z przeznaczeniem pod świątynię. Nowy, przyjęty projekt wykonał w 1896 r. arch. Józef Dziekoński z Warszawy, wybitny przedstawiciel historyzmu w architekturze polskiej. Projekt nawiązywał do kościoła św. Floriana w Warsza­wie, ale sam autor oceniał go jako dzieło lepsze. Zatwierdzenie rządowe nadeszło w 1898 r. Znaczną rolę w staraniach o jego uzyskanie, a potem w rozpoczęciu budowy odegrał ks. Sta­nisław Puławski, pracujący wtedy przy kościele pobernardyńskim. Fundamenty zaczęto kopać wiosną 1899 r., a 19 września tegoż roku poświęcił je bp Antoni Ksawery Sotkiewicz. Pierwszą Mszę Świętą na polowym ołtarzu przed budującym się kościołem sprawował podczas misji parafialnych w 1906 r. późniejszy biskup sandomierski ks. Marian Ryx Poświęcenia kościoła wybudowanego w stanie surowym dokonał 22 listopada 1908 r. ks. inf. Piotr Górski, proboszcz parafii św. Jana w Radomiu i dziekan dekanatu. W 1909 r. otynkowano nawę główną i transept, a także zamontowano ołtarz główny. Do 1911 r. kościół był wybudowany w stanie surowym. Przez 13 lat był kościołem filialnym par. św. Jana w Radomiu.

Parafia pw. Opieki NMP została erygowana 28 IV 1921 r. przez bp. M. Ryxa. W roku 1929 pokryto dach nową blachą, a wieże blachą miedzianą i ufundowano ołtarz Dzieciątka Jezus dla młodzieży szkolnej. Kościół został konsekrowany 11 czerwca 1962 r. przez bp. Piotra Gołębiowskiego.

W latach 1982-1989, sta­raniem ks. inf. Wojciecha Staromłyńskiego i ks. inf. Mariana Cukrowskiego, przeprowadzono gruntowny remont kościoła. Świątynia zbudowana jest w stylu neogotyckim. Jest to kościół bazylikowy, trójnawowy z transeptem. W fasadzie ma dwie wieże, wzorowane na wyższej wie­ży kościoła Mariackiego w Krakowie, o wysokości około 72 m. Na wieżach w latach 1998­-1999 umocowano odnowione złocone korony. Nawy boczne wsparte zostały na wysokich, zdobionych kolumnach. Sklepienia są typu krzyżowego. Duże okna są ostrołukowe z witraża­mi. Od frontonu troje drzwi z bogatymi profilowanymi portalami w stylu gotyckim, nawiązują do stylu katedr francuskich. Monumentalny fronton jest bogato zdobiony architektonicznie. W ścianach kościoła wmurowane są tablice i epitafia ku czci Jana Pawła II, sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego (pobłogosławiona przez Papieża), Henryka Sienkiewicza, ks. Józefa Rokosznego, kapłanów diecezji sandomierskiej zamordowanych podczas II wojny światowej.

W latach 1921-1929 proboszczem parafii był ks. Kazimierz Sykulski, a w latach międzywojennych z ko­ściołem Opieki NMP związani byli jako prefekci ks. Stefan Grelewski, ks. Kazimierz Grelewski i ks. Bolesław Strzelecki – ogłoszeni błogosławionymi 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II w gronie 108 Męczenników czasów II wojny światowej. Trzykrotnie – w latach 1966, 1968 i 1972 – przewodniczył uroczystościom Sł. B. Stefan kard. Wyszyński. W 1972 r., Mszy Świętej na rozpoczęcie Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył Karol kard. Wojtyła, a kazanie wygłosił kard. S. Wyszyński. Wtedy też Obraz po latach „uwięzienia” przez władze komunistyczne powrócił na szlak Nawiedzenia. 3 października 1981 r. z okazji rozpoczęcia obchodów 500-lecia pobytu św. Kazimierza w Radomiu, bp Bronisław Dąbrowski ogłosił, że decyzją Jana Pawła II diecezja sandomierska została przemianowana na diecezję sandomiersko-radomską, a kościół Opieki NMP otrzymał tytuł konkatedry. 16 czerwca 1984 r. przed świątynią sprawowali uroczystą Mszę Świętą ku czci św. Kazimierza – z okazji pięćsetnej rocznicy jego śmierci – biskupi polscy zgromadzeni w Radomiu na 201. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Bp Edward Materski erygował 25 czerwca 1986 r. kapitułę konkatedralną św. Kazimierza przy konkatedrze. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w dziejach tego kościoła jest dzień 4 czerwca 1991 r., kiedy to nawiedził konkatedrę papież Jan Paweł II, modlił się w niej i poświecił epitafium Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.

Na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. powołano do istnienia diecezję radomską, a dotychczasowy kościół konkatedralny stał się katedrą nowej diecezji. Od 9 marca 2003 r. w katedrze trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół ze względu na charakter „Matki wszystkich kościołów diecezji” jest świadkiem wielu ważnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Tutaj też złożono doczesne szczątki tragicznie zmarłego bp. Jana Chrapka. W kościele tym czterokrotnie udzielano sakry biskupiej: 12 maja 1985 r. otrzymał ją bp Adam Odzimek, 8 maja 1987 r. – bp Marian Zimałek i 11 kwietnia 1992 r. – bp Stefan Si­czek. Wszystkim tym uroczystościom przewodniczył Józef kard. Glemp, Prymas Polski. 25 ma­ja 2002 r. sakrę biskupią w katedrze przyjął bp Zygmunt Zimowski. Głównym konsekratorem był Joseph kard. Ratzinger, dzisiejszy papież Benedykt XVI.


MAPA DOJAZDU: