SMARDZEWICE – Parafia pw. św. Anny – Sanktuarium

KONTAKT:

Sanktuarium i Klasztor pw. Św. Anny
ul. Główna 11
97-213 Smardzewice
woj. łódzkie

T.: +48 44 710 86 11
E: smardzewice@franciszkanie.pl
W: www.smardzewicefranciszkanie.pl


DUSZPASTERZE: Zgromadzenie Ojców Franciszkanów

Proboszcz: o. Marek Zienkiewicz OFMConv – proboszcz i gwardian

Wikariusz[e]:

Duszpasterz[e]:

 • o. Mirosław Jaremczuk OFMConv 
 • o. Ryszard Żuber OFMConv
 • o. Rafał Rządziński OFMConv – ekonom klasztoru
 • br. Henryk Wasiel OFMConv – zakrystianin

Rezydent: o. Kajetan Rubin OFMConv 


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość:

 • Smardzewice – 7.30, 9.00 (z udziałem młodzieży), 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00, 18.00 (w okresie zimowym o godz. 17.00)
 • kaplica w Twardej−Treście – 9.30
 • kaplica w Unewlu – 11.00

Święto zniesione:

Dzień powszedni: 7.00, 18.00 (w okresie zimowym o 17.00)

Nabożeństwa:

 • Do św. Anny – w każdy poniedziałek po Mszy świętej o godzinie 18.00 (w okresie zimowym, po Mszy świętej o godzinie 17.00).
 • Apel Jasnogórski – w każdą I sobotę miesiąca, o godzinie 20.45.

O PARAFII:

Do parafii należą: Smardzewice, Osiedle Biała Góra, Tresta, Twarda, Unewel, Celestynów, Grudzeń Kolonia, Olszewice

Odpusty:

 • 13 czerwca – św. Antoniego z Padwy
 • 26 lipca – św. Anny – odpust główny
 • 2 sierpnia – Matki Bożej Anielskiej
 • 4 października – św. Franciszka z Asyżu

Historia:

Smardzewice są piękną, malowniczą miejscowością, gdzie w 1620 roku ubogiemu wieśniakowi Wojciechowi Głowie ukazała się święta Anna, Matka Najświętszej Maryi Panny. Prosiła, aby czczono ją razem z córką – Maryją i wnukiem – Jezusem.

Ponieważ liczba pątników z każdym rokiem zwiększała się, dlatego biskup kujawski Paweł Wołucki w latach 1620-1621 wybudował skromny, drewniany kościół. Do tego miejsca skierował jednego z księży w celu sprawowania opieki nad pielgrzymami. Jednak nie był on w stanie sprostać rosnącej liczbie pielgrzymów.

W 1639 roku bp Mateusz Łubiński powierzył to sanktuarium franciszkanom konwentualnym. Zaczęto organizować życie zakonne oraz posługiwać pątnikom.

Prace nad budową kościoła murowanego rozpoczęto za kadencji gwardiana smardzewickiego o. Hadriana Kozłowicza w 1683 roku. Budowę ukończono w 1699 roku, było to wotum biskupa warmińskiego Stanisława Zbąskiego świętej Annie za otrzymane łaski, szczególnie za dar zdrowia. Konsekracji świątyni dokonał 6 października 1701 roku biskup Andrzej Albinowski, sufragan kujawski.

Fundatorem murowanego klasztoru był biskup kujawski Krzysztof Antoni ze Stupowa Szembek, późniejszy Prymas Polski. Za jego sprawą w latach 1722-1746 wzniesiono klasztor i otoczono murem istniejący kościół. Murowany kościół św. Anny jest budowlą barokową, złożoną z czteroprzęsłowej nawy oraz nieco węższego i niższego, dwuprzęsłowego prostokątnego prezbiterium. Nawa rozczłonkowana jest parzyście opilastrowanymi filarami przyściennymi, między którymi umieszczone są głębokie arkadowe wnęki ołtarzowe. Ściany prezbiterium podzielone są parami nadwieszonych pilastrów. Sklepienie kolebkowe z lunetami, na parach gurtów.

W ścianie północnej prezbiterium znajduje się półkolisty otwór empory o ślepej balustradzie z tralkami, wspartej na ornamentowym gzymsie i fryzie z główkami aniołów, oraz uszaty portal. Poniżej jest wejście do zakrystii z położoną nad nią emporą i skarbiec w obrębie zabudowań klasztornych.

Ołtarz główny barokowy, pochodzi z około 1700 roku, z bramkami i rzeźbami świętych: Józefa, Joachima, Franciszka i Antoniego Padewskiego, popiersiem Boga Ojca w obłokach i figurami aniołów. W centralnym miejscu znajduje się cudowny obraz św. Anny Samotrzeciej z pierwszej połowy XVII wieku, w sukienkach w stylu regencji.

Dwa ołtarze boczne przy tęczy z ornamentacją w stylu regencyjnym z około 1740 roku, z obrazami. Sześć ołtarzy bocznych późnobarokowych z około 1730 roku, niektóre z rzeźbami, inne z zabytkowymi obrazami. Warto zwrócić uwagę na ołtarz Matki Bożej Płaczącej, zwany cudami słynącym, namalowany w drugiej połowie XVII wieku. Wizerunek cieszy się dużym kultem, ma nałożoną srebrną sukienkę i koronę w stylu regencji. Równie pięknym ołtarzem jest Ukrzyżowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem stoi Matka Boża Bolesna z uczniem św. Janem. Krzyż jest otoczony winoroślą, wziętą z przypowieści Pana Jezusa: “Ja jestem drzewem winnym wy zaś latoroślami”. Pokazane są również latający aniołowie, każdy trzyma kielich przy ranach u boku, rękach i nogach. Chór muzyczny późnobarokowy, na trzech arkadach filarowych, wygiętych faliście, przy filarach kompozytowe pilastry, parapet rozczłonkowany słupkami i konsolami, dekoracja stiukowa w stylu regencji z roku 1741.

Konsekracji w 1701 roku dokonał sufragan kujawski, bp Jędrzej Albinowski. Parafia została kanonicznie erygowana 26 lipca 1775 roku przez bp. włocławskiego, Antoniego Kazimierza Ostrowskiego.

Za udział w powstaniu styczniowym rząd carski 21 listopada 1864 roku dokonał kasaty zakonu w zaborze rosyjskim. Grunta klasztoru smardzewickiego rozparcelowano, a zarząd nad parafią zostawiono 70-letniemu franciszkaninowi, o. Ambrożemu Boińskiemu, który pracował tu do śmierci, czyli do 1 lutego 1872 roku.

Po nim parafię przejęli księża diecezjalni, aż do 1970 roku. Prowincja Matki Bożej Niepokalanej, spadkobierczyni klasztoru i sanktuarium w Smardzewicach, już po II wojnie światowej rozpoczęła starania o ich odzyskanie.

Starania te zakończyły się sukcesem i ostatecznie w końcu kwietnia 1971 roku franciszkanie objęli smardzewicki klasztor i duszpasterstwo w parafii. Od 1974 roku w klasztorze mieści się nowicjat zakonny. W parafii są dwie kaplice: św. Maksymiliana we wsi Unewel oraz św. Wacława we wsi Twarda.

 

MAPA DOJAZDU: