BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE – Parafia pw. Świętej Trójcy

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

ul. Krakowska 25
26-800 Białobrzegi Radomskie
woj. mazowieckie

T1: +48 48 613 24 95
T2: +48 504 337 017
E: …@…
W: www.parafia-bialobrzegi.pl


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. kan. mgr Artur HEJDA

Wikariusze:

  • ks. dr Grzegorz POTRZEBOWSKI
  • ks. mgr Aleksy KOŁSUT
  • ks. mgr Jacek WIERZBICKI
  • ks. mgr Bartłomiej GRZEBUŁA

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 7.00; 9.00; 10.15; 12.15; 18.00 (17.00 – zima)

Święto zniesione: 6.30; 7.00; 9.00; 10.15; 18.00 (17.00 – zima)

Dzień powszedni: 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 18.00 (17.00 – zima)

Nabożeństwa:


O PARAFII:

Do parafii należą: Białobrzegi Radomskie, Brzeska Wola, Brzeźce, Kamień, Leopol­dów, Mikówka, Sucha, Szczyty, Wojciechówka.

Odpusty:

Historia: Wieś Brzegi powstała po 1512 r. i była własnością Anny Falenckiej. Na jej prośbę wieś otrzymała 2 września 1540 r. prawa miejskie brandenburskie od Zygmunta Starego. W czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego około roku 1670 miasto otrzymało nazwę Białobrzegi. W początkach XIX w. miasto zaczęło podupadać z powodu utraty prawa propi­nacji i poprzednich wyniszczających wojen. Parafia Białobrzegi i najstarszy drewniany kościół powstała prawdopodobnie wtedy, gdy zakończył się proces lokacji miasta, czyli około 1600 r. Pewne jest, że w początkach XVII w. istniała już parafia. Prawdopodobnie pierwotny kościół drewniany z początków istnienia parafii przetrwał do drugiej połowy XVIII w. W 1750 r. został na nowo pokryty i częściowo wyremontowany. W drugiej połowie XVIII w. był w złym stanie, wobec czego w latach 1771-1773 wybudowano nowy kościół pw. Świętej Trójcy i św. Apostołów Piotra i Pawła. Świątynia ta była z fundacji Pawła Boskiego dziedzica Białobrzegów, chorążego i podkomorzego ziemi czerskiej. Obecny kościół według projektu arch. Stefana Szyllera z War­szawy budowano w latach 1932-1939 staraniem ks. Stanisława Jakóbowskiego i po II wojnie światowej w latach 1953-1958 staraniem ks. Józefa Dziadowicza. Konsekracji kościoła dokonał bp Piotr Gołębiowski 17 sierpnia 1958 r. W tym czasie, w roku 1956, dawny kościół modrze­wiowy został przeniesiony do parafii Bardzice. Obecny kościół jest trójnawowy, trzyprzęsłowy, murowany z granitu, cegły i żelazobetonu. Na placu kościelnym, w części bocznej, pozostała potrójna brama prowadząca do dawnego kościoła, a na niej znajdują się wykonane w 1896 r. przez rzeźbiarza Tomasza Myszkę z Kunowa kamienne figury Czterech Ewangelistów.


MAPA DOJAZDU: