BORKOWICE – Parafia pw. Świętego Krzyża

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 13
26-422 Borkowice
woj. mazowieckie

T: +48 48 675 79 25
E: marek.lurzynski@neostrada.pl
W: …


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. kan. Marek Lurzyński

Wikariusz[e]: ks. mgr Damian Czubak

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 8.30, 10.00, 12.00, 16.00

Święto zniesione: 8.30, 10.00, 12.00, 17.00

Dzień powszedni: 7.00, 7.30 (17.00 – maj, czerwiec, październik)

Nabożeństwa:


O PARAFII:

Do parafii należą: Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, Ruszkowice, Wymysłów, Zdonków.

Odpusty:

  • Św. Antoniego – 13 czerwca
  • Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 wrze­śnia
  • MB Bolesnej – piątek przed Niedzielą Palmową

Historia: Parafia Borkowice została erygowana zapewne w 1309 r., gdyż wtedy Mikołaj, dziedzic Borkowic, uposażył kościół parafialny pw. Świętego Krzyża i św. Mateusza. Kościół pierwotny z XIV w., z fundacji Piotra Dunina Borkowskiego, był modrzewiowy i istniał do XV w. Kolejny kościół drewniany fundacji dziedzica Gibboniego, stolnika mścisławskiego, powstał w 1722 r. Staraniem nowego dziedzica Antoniego Nałęcz Małachowskiego budowa była kończona, a kościół wyposażany. Świątynię poświęcił 21 września 1793 r. bp Jan Kanty Lenczowski, sufragan lubelski. Ten kościół został rozebrany w roku 1828, wtedy też postawiono kolejny kościół drewniany. Spełniał on rolę świątyni tymczasowej na czas budowy kościoła mu­rowanego. Kościół obecny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Antoniego według projektu Franciszka Lanciego i Henryka Marconiego zbudowany został w latach 1829-1845 z fundacji Katarzyny i Antoniego Małachowskich oraz ich syna Onufrego. Konsekracji świątyni dokonał 20 września 1846 r. bp Józef Joachim Goldtman.


MAPA DOJAZDU: