BOŻE – Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

Boże 35
26-804 Stromiec
woj. mazowieckie

T: +48 48 619 21 36
E: …
W: …


DUSZPASTERZE:

Proboszcz: ks. kan. mgr Czesław Brudek

Wikariusz[e]:

Rezydent:


MSZE ŚW.:

Niedziela / Uroczystość: 7.00, 9.00, 12.00

Święto zniesione: 7.00, 9.00, 18.00 (15.30 – zima)

Dzień powszedni: 18.00 (15.30 – zima)

Nabożeństwa:


O PARAFII:

Do parafii należą: Augustów, Biała Góra, Boska Wola, Boże, Boże Małe, Budy Augu­stowskie, Dąbrówki, Gać, Krzemień

Odpusty: …

Historia: Począwszy od roku 1933 Msze święte w Bożem były celebrowane w daw­nej remizie strażackiej. Parafia został erygowana 20 marca 1939 r. przez bp. Jana Kantego Lorka z wydzielonych wiosek parafii Stromiec. Kościół pierwotny, drewniany, powstał według pro­jektu arch. Jakubowskiego z Radomia i zbudowany był w latach 1936/37 staraniem ks. Józefa Adamczyka. Podczas walk wojennych na przyczółku warecko-magnuszewskim na przełomie lat 1944 i 1945 kościół został doszczętnie zniszczony, podobnie zresztą jak większość zabu­dowy mieszkalnej wiosek. Na zgliszczach w latach 1945-1947 została zbudowana skromna, druga świątynia, także drewniana, pw. NMP Częstochowskiej i też staraniem ks. J. Adamczyka. Obecny kościół według projektu arch. Jerzego Turno, Ryszarda Kańskiego i Zbigniewa Cho-łuja z Radomia zbudowano w latach 1979-1982 staraniem ks. Zbigniewa Wereszczyńskiego. Poświęcenie kościoła nastąpiło 13 czerwca 1982 r., a dokonał go bp Stanisław Sygnet. Kościół jest murowany z cegły czerwonej, fragmenty frontonu, wieży i przypory z cegły klinkierowej, w stylu nowoczesnym, halowy, wnętrze niesymetryczne.


MAPA DOJAZDU: