Dobroczyńcy uhonorowani „Złotymi Kulami” i medalami Caritas

774
Laureaci "Złotych Kul 2020" Caritas Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Tegoroczni laureaci „Złotych Kul” Caritas Diecezji Radomskiej to Starostwo Powiatowe w Opocznie i spółka „Budromost-Starachowice”. Zaś medalami Caritas Polska zostali odznaczeni m.in. Paweł Jadczak i klerycy radomskiego seminarium.

Zwykle uroczystość wręczenia nagród za realizację dzieł miłosierdzia i współpracę z Caritas odbywa się podczas spotkania opłatkowego. W tym roku nie mógł się on odbyć z powodu koronawirusa, jednak radomska Caritas chciała uhonorować tych, którzy czynią dobro.

– Nigdy dotąd uroczystość dziękczynienia za dobro czynione za pośrednictwem Caritas Radomskiej nie miała takiej oprawy. Wielomiesięczna epidemia, konieczność walki o zdrowie i życie ludzkie, nakłada na nas niezwykle restrykcyjny styl życia. Jednak obecność Boga nie pozwala nam ani na chwilę zapomnieć o świętowaniu i dziękczynieniu za pracę i poświęcenie. – mówi ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Tym razem wręczenie „Złote Kule” i medale „In Caritate Servire” („W służbie miłości”) odbyło w katedrze radomskiej. Na zakończenie Mszy św. statuetki i medale wręczył Biskup Henryk Tomasik w towarzystwie dyrektorów Caritas Diecezji Radomskiej: ks. Roberta Kowalskiego i ks. Damiana Drabikowskiego.

– Piękną wizytówką człowieka jest dobro, które realizuje i którym obdarowuje innych. Pięknym znakiem wspólnoty chrześcijańskiej jest wspólnota skoncentrowana wokół dobra. Dziękuję księżom, siostrom i pracownikom Caritas za świadczenie dobra. Dziękuję laureatom, którzy wyjątkowo zaangażowali się w pomoc Caritas. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają Caritas i w tej sposób wyznają swoją wiarę przez miłość bliźniego – powiedział Bp Henryk Tomasik.

„Złotą Kulę 2020” w kategorii „Współpraca” otrzymało Starostwo Powiatowe w Opocznie, zaś w kategorii „Dobroczyńca” – spółka „Budromost-Starachowice”. Nagrody odebrali wicestarosta Maria Barbara Chomicz oraz Ryszard Wojton, prezes Budromostu.

Starostwo w Opocznie pomaga w prowadzeniu wypożyczalniami sprzętu rehabilitacyjnego.

– Powiatowe Centrum Pomocy w Opocznie, w ramach ścisłej współpracy na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego, przyznało środki na prowadzenie „Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego” dla mieszkańców. Realizacja zadania obejmuje zakup niezbędnych urządzeń pielęgnacyjnych, wspomagających i rehabilitacyjnych. To już druga na tym terenie wypożyczalnia. W 2017 była to Drzewica, a w tym roku Paradyż. Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie. W ramach środków, które otrzymaliśmy od Starostwa, zakupiliśmy 60 łóżek rehabilitacyjnych, 10 koncentratorów tlenu, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe i drobny sprzęt medyczny. Kwota dofinansowania to około pół miliona złotych – mówi Anna Lis, sekretarz Caritas Diecezji Radomskiej.

Starachowicka firma włączyła się w pomoc antykowidową.

– „Budromost-Starachowiece” przekazał Caritas Diecezji Radomskiej darowiznę na zakup sprzętu medycznego: respiratora, kardiomonitorów, inhalatorów, urządzeń do dezynfekcji oraz płyny dezynfekujące. Zakupione wyposażenie związane z zapobieganiem COVID-19 w całości został przekazany Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Jest to ogromna pomoc dla mieszkańców miasta i w tych trudnych czasach niezbędna – mówi Anna Lis.

Medalem „In Caritate Servire” zostali odznaczeni klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, którzy od wielu lat włączają się w dzieła radomskiej Caritas. Srebrny medal otrzymali Paweł Jadczak, trener „Beniaminka” Radom, a także Krzysztof Kalbarczyk, prezes firmy „Instalgaz”. Brązowy medal otrzymała Karolina Tkaczyk również z firmy „Instalgaz”.

– Pana Pawła [Jadczaka] poznaliśmy kilka lat temu, przy współpracy placówki „Pedagogów Ulicy Caritas Diecezji Radomskiej” z klubem piłkarskim „Beniaminek” Radom. Pan Paweł bardzo chciał poznać zasady i metody pracy naszej placówki, a przede wszystkim potrzeby podopiecznych. Kilkakrotnie słyszał o przykrych sytuacjach i problemach jakie opisywały media i prasa o dzielnicy socjalnej przy ul. Marii Gajl. W 2015 roku zaproponował nam współpracę w postaci bezpłatnych treningów naszych podopiecznych w swoim klubie piłkarskim. Pomagał przy organizacji wakacji, turniejów piłkarskich z okazji „Mikołajek”, spotkań opłatkowych w minionych latach, kiedy brakowało funduszy. Sam wspierał nasze działania streetworkerskie na ulicy fundując wyjścia do kina, na basen, czy do parku linowego. – mówi Anna Lis.

Podziękowania darczyńcom i życzenia w imieniu Zarządu Caritas Diecezji Radomskiej złożył ks. Robert Kowalski. Podziękował również pracownikom Caritas za pomoc potrzebującym.

– Chciałbym w obecności naszych gości podziękować za sumienną i odpowiedzialną pracę ludziom, którzy nie uważają się za wielkich, a takimi są w oczach i sercach zarządu Caritas Diecezji Radomskiej, a w sposób wyjątkowy w sercu Boga. Są to osoby, które z potrzebującymi potrafią dzielić się dobrem, jak świeżą pajdą pachnącego chleba – dodawał ksiądz Kowalski.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.