Druga Niedziela Słowa Bożego

572

W III niedzielę zwykłą, dnia 24 stycznia 2021 roku, wraz z Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego.

– Ojciec Święty Franciszek wzywa nas w liście apostolskim „Aperuit illis”, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii dokonać uroczystego wniesienia Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa Bożego oraz tak przygotować homilie, aby podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana. Nade wszystko jednak Ojciec Święty wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. Idzie to w parze z hasłem roku duszpasterskiego, który niedawno rozpoczęliśmy. – napisał w okolicznościowym liście abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W odpowiedzi na decyzję Papieża Franciszka, zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, przygotował materiały duszpasterskie na ten dzień.

Zespół Dzieła Biblijnego przygotował materiały do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20), która będzie odczytywana w kościołach. Może być ona wykorzystana jako materiał pomocniczy do adoracji Najświętszego Sakramentu bądź cenne źródło wiedzy do katechez o słowie Bożym i osobach powołanych do jego głoszenia. Materiały te, zostały już przesłane w ubiegłym tygodniu w załączniku do Biuletynu Informacyjnego Kurii Diecezji Radomskiej (nr 3/2021). Są one również dostępne na stronie internetowej Dzieła Biblijnego: www.biblista.pl. – mówi ks. dr Jacek Kucharski, Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Również radomskie Dzieło Biblijne przygotowało materiały na Niedzielę Słowa Bożego:

– To m.in. wskazania pastoralne i liturgiczne związane z przeżywaniem „Niedzieli Słowa Bożego”, uwzględniające Notę o Niedzieli Słowa Bożego wydaną przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, propozycja wprowadzenia, komentarzy do Liturgii Słowa oraz modlitwę wiernych. Na stronie Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (www.biblista.pl/diecezja-radomska) dostępny jest również do pobrania plakat o Niedzieli Słowa Bożego z  komentarzem moderatora do Liturgii Bożego Słowa do wykorzystania na stronach parafialnych oraz plakat dotyczący „Spotkań ze św. Józefem” w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Radomiu (Janiszpol), w roku Św. Józefa, które odbywać się będą pod patronatem Ks. Bp. Marka Solarczyka. – dodaje ks. Kucharski.

Inspiracją do owocnego przeżycia Niedzieli Słowa Bożego niech będą dla nas słowa papieża Franciszka zapisane w liście apostolskim „Aperuit illis”:

„Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje. (…) Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30,14)” (Aperuit illis, n. 8, 15).