Duchowa Pielgrzymka na Jasną Górę

632
Apel Jasnogórski w łącznosci z pielgrzymami. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie wybrać się pieszo do Częstochowy, proszę o wzięcie udziału w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w ramach tegorocznej 43. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Będzie to okazja do przeżycia rekolekcji w parafiach w łączności z tymi, którzy przeżywać będą rekolekcje w drodze. Każdego dnia tegorocznej pieszej pielgrzymki rozważane będą Jasnogórskie Śluby Narodu, które uroczyście odnowimy podczas Mszy Świętej na Jasnej Górze, pod przewodnictwem naszego Pasterza – Biskupa Marka Solarczyka. – zachęca ks. Mirosław Kszczot, dyrektor Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

Ogólny plan dnia Pielgrzyma Duchowego wygląda następująco (można go dopasować w całości lub jego części do swojego rytmu dnia). W tym roku niektóre punkty programu:

  • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
  • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej Komunia duchowa;
  • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
  • Różaniec, Litania do Matki Bożej;
  • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o godz. 15.00);
  • w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
  • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00;
  • codzienna „Modlitwa Pielgrzyma” – tekst poniżej.

Codzienna „Modlitwa Pielgrzyma”

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. 

Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. 

Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia. 

AMEN.


Na specjalne podstronie – www.diecezja.radom.pl/43-ppdr-jg-duchowa można znaleźć przewodnik zatytułowany „Maryja nadzieją rodzin” przygotowany pod redakcją ks. prał. Alberta Warso, z którego można korzystać podczas duchowego pielrzymowania.