Dyspensa od pokarmów mięsnych – 8 września

1462
Herb Biskupa Henryka Tomasika

Biskup Henryk Tomasik, Biskup Radomski, udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 8 września 2017 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Wierni korzystający z dyspensy powinni pomodlić się w intencjach Ojca Świętego oraz spełnić uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego. 

ks. prał. Edward Poniewierski
Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej