Dzień Świętości Życia

681

25 marca każdego roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest obchodzony Dzień Świętości Życia.

Prosimy Czcigodnych Księży do podejmowania działań duszpasterskich, mających na celu ukazywania świętości i nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Tematykę tę dobrze jest poruszać w działaniach duszpasterskich, szczególnie w homiliach, rekolekcjach, adoracjach, spotkaniach z grupami formacyjnymi. Zachęcamy do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i upowszechniania tej idei w swoich parafiach.

W Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin można nabyć foldery i deklaracje Duchowej Adopcji. Bardzo prosimy o przesłanie listy osób, które podjęły się Dzieła Adopcji Dziecka Poczętego do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, celem wpisania ich do „Księgi Życia”.

Bardzo prosimy o skierowanie zaproszenia do wiernych na Radomski Marsz dla Życia. Zapraszamy wszystkie organizacje, grupy, ruchy, stowarzyszenia ze sztandarami, emblematami. Niech to będzie wyraźne świadectwo o szacunku dla ludzkiego życia.

W załączniku dołączony jest Ceremoniał przyrzeczeń Duchowej Adopcji

Ks. dr Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej