Informacje dla kandydatów – Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

1582

Alumni naszego seminarium w codziennej modlitwie modlą się za Was o dar rozeznania Bożego powołania. Może Bóg kieruje do Ciebie wezwanie, abyś swoją przyszłość powierzył Chrystusowi wzywającemu Cię na drogę życia kapłańskiego.

Wszystkich pragnących poświęcić się całkowicie sprawie Bożej, oraz rozeznających na modlitwie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy do rektoratu seminarium z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości (może być dostarczone później po odbiorze świadectwa)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • ksero dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 4 fotografie (podpisane).

Alumni naszego seminarium są jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II dlatego do 9 lipca 2018 r. (II termin logowania: do 19 września br.) należy zalogować się na stronie uczelni (Nazwa kierunku: Teologia kurs – A WSD Radom).

Egzamin wstępny odbędzie się 11 lipca 2018 r. (II termin egzaminu: 21 września br.) o godz. 9.30 w gmachu seminarium.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym, a także:

Ks. Jarosław Wojtkun
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu