Kolegium Konsultorów

1198

Zgodnie z kan. 502 par. 1 KPK bp Henryk Tomasik ustanowił z dniem 1 stycznia 2016 roku, na okres pięciu lat, Kolegium Konsultorów Diecezji Radomskiej (Dekret, L.dz. 1462/15 z 28 grudnia 2015 r.) w następującym składzie:

  • Bp Adam Odzimek
  • Bp Piotr Turzyński
  • Ks. inf. Stanisław Pindera
  • Ks. prał. Sławomir Fundowicz
  • Ks. prał. Jarosław Wojtkun
  • Ks. kan. Szymon Pikus
  • Ks. kan. Marek Polak
  • Ks. prał. Jan Niziołek
  • Ks. kan. Krzysztof Ćwiek