Konferencja – Zdobywanie cnót, walka z wadami – dzień VI

Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał: „Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję” (Rz 5, 3-5). Cnoty i wady kształtują charakter człowieka. Cnota jest pojęciem bardzo prostym do określenia. Jest stałą i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Bez osobistej cnoty będziemy czynić dobro jedynie … Czytaj dalej Konferencja – Zdobywanie cnót, walka z wadami – dzień VI