Konferencja – Zdobywanie cnót, walka z wadami – dzień VI

Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał: „Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję” (Rz 5, 3-5). Cnoty i wady … Czytaj dalej Konferencja – Zdobywanie cnót, walka z wadami – dzień VI