Ks. Dariusz Konieczny – nowym kanclerzem Kurii Diecezji Radomskiej

784
Ks. kan. dr Dariusz Konieczny - wręczenie nominacji na kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk mianował ks. kan. dr. Dariusza Koniecznego na urząd kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej. Ks. Konieczny przejmie obowiązki po zmarłym ks. prał. Edwardzie Poniewierskim.

– Z nadziejami, ale też z pewną troską i z pewnym lękiem przyjmuję nominację. Mam nadzieję, że dotychczasowa praca – najpierw w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, a potem jako wicekanclerza w Ordynariacie Polowym – pomoże mi spełnić posługę, do której zostałem tutaj teraz powołany jako kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą będę mógł tym obowiązkom podołać. – mówi ks. Dariusz Konieczny, nowy kanclerz.

Nominację wręczył bp Marek Solarczyk podczas wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma w Katedrze Radomskiej. W treści dokumentu nominacyjnego czytamy:

„Uwzględniając potrzeby naszej Diecezji, zgodnie z kanonem 482 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mianuję Czcigodnego Księdza Kanonika z dniem 1 kwietnia 2021 roku Kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Radomiu. Ufam, że dotychczasowe doświadczenie w pracy kapłańskiej i duszpasterskiej pozwoli Księdzu Doktorowi wiernie wypełnić powierzony urząd. Na owocną pracę w charakterze Kanclerza Kurii z serca błogosławię bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski”.

Obowiązki kanclerza związane są przede wszystkim z administrowaniem kurii. Należy do nich m.in. przygotowywanie dokumentów, dekretów oraz ich autoryzowanie, a także troska o archiwum kurialne.

Ks. Dariusz Konieczny urodził się w 1971 roku w Przedborzu. Pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja w Końskich. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1996 roku z rąk biskupa Edwarda Materskiego. Jest doktorem prawa kanonicznego.

Po święceniach pracował jako wikariusz w radomskiej parafii pw. MB Częstochowskiej w Radomiu. Następnie odbył specjalistyczne studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego w 2006 roku.

W latach 2008-2019 pracował w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, a przez 9 lat pełnił funkcję Kierownika Biura. Współpracował z trzema Sekretarzami Generalnymi KEP: abp. Stanisławem Budzikiem, abp. Wojciechem Polakiem i bp. Arturem Mizińskim. Od 2019 r. był wicekanclerzem Kurii Polowej Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

Od 2006 roku jest w gremium sędziowskim Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej. Do 2020 był wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

W sierpniu 2020 r. ukończył kurs oficerski dla kapelanów rezerwy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a w marcu br. otrzymał patent na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Wręczenie nominacji.

Bp Marek Solarczyk i ks. Dariusz Konieczny. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl
Ks. kan. dr Dariusz Konieczny, Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl