Ks. Maciej Będziński – dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce

1339
Ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Kongregacja Ewangelizacji Narodów mianowała ks. kan. dra Macieja Będzińskiego, prezbitera diecezji radomskiej, dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Nowy dyrektor PDM rozpocznie swoją posługę 15 stycznia 2021 roku.

Dotychczasowy dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ksiądz prałat Tomasz Atłas zakończy swoją dziesięcioletnią posługę (dwie kadencje) z dniem 14 stycznia 2021 roku.

Ks. Maciej Będziński urodził się 29 stycznia 1981 r. Szkołę średnią ukończył w Radomiu i bezpośrednio po maturze został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Zygmunta Zimowskiego 27 maja 2006 roku. Jako wikariusz pracował przez osiem lat, a od 2014 r. pełnił posługę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na stanowisku sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kam.

W 2014 r. na UKSW w Warszawie obronił pracę doktorską pt. „Personalistyczny wymiar misjologii Jana Pawła II”. Ukończył również podyplomowe studia z kierownictwa duchowego oraz brał udział w warsztatach dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Misjologów Polskich, Stowarzyszenia Naukowego Personalizm oraz zarządu Stowarzyszenia Żywy Różaniec, a także moderatorem Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej dla grupy studenckiej mieszkającej w Warszawie.

W czasach studiów seminaryjnych był prezesem Kleryckiego Koła Misyjnego, członkiem Papieskiej Unii Misyjnej. Współorganizował „Misyjne Wakacje z Panem Bogiem” w diecezji radomskiej. Współpracował z Papieskimi Dziełami Misyjnymi przy tworzeniu materiałów formacyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i przy organizacji kongresów misyjnych.

Jako sekretarz krajowy PDRW i PDPA odwiedzał placówki misyjne w Zambii, Gabonie, Senegalu, Tanzanii, na Kubie, Filipinach i Madagaskarze.