Kto „Żyje Miłością”?

1151

Do 10 października br. Kapituła Funduszu im. bp. Jana Chrapka oczekuje na zgłoszenia kandydatur do nagrody „Viventi Caritate” (Żyjącemu Miłością) za 2018 rok. Laureata tegorocznej edycji poznamy w czasie obchodów 17. rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka – 18 października br. w radomskiej katedrze.

– Nagroda przyznawana jest osobom, grupom osób, instytucjom za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym, kulturalnym, która inspirowana jest ewangeliczną wrażliwością i usiłowaniem czynnej odpowiedzi na wezwanie: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Poprzez tę nagrodę chcemy pamiętać w sposób szczególny bp. Jana Chrapka, który tak pięknie zaznaczył się w naszej diecezji aktywnością skierowaną ku drugiemu człowiekowi. – mówi ks. Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dokładne dane teleadresowe kandydata
  • dane teleadresowe podmiotu zgłaszającego
  • opis dokonań poparty możliwie szeroką dokumentacją (artykuły prasowe, opinie, świadectwa).

Dokumenty winny być złożone (nadesłane) do siedziby Caritas Diecezji Radomskiej do 10 października br.:

  • listownie na adres: ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
  • pocztą elektroniczną: radom@caritas.pl
Statuetka Viventi Caritate

Laureata tegorocznej nagrody poznamy w czasie obchodów 17. rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka w dniu 18. października br. w katedrze radomskiej.

W poprzednich edycjach nagrodą uhonorowani zostali m.in.: s. Urszula Krajewska, Jerzy Iwański, ks. inf. Jerzy Wala, Krystyna Bielawska, Kazimierz Napieraj, ks. Piotr Sadkiewicz, Janina Dłuska, Robert Telus, Wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów, Halina Marciniak, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Radomiu, Stowarzyszenia „Budujemy przystań”, Lucyna Wiśniewska. W ubiegłym roku nagrodę otrzymali polscy Rycerze Kolumba, a Nagrodę Honorową „Viventi Caritate” otrzymał emerytowany papież Benedykt XVI.


Śp. Bp Jan Chrapek (1948-2001)

Biskup Jan Chrapek (1948-2001) – od 1975 r. kapłan zgromadzenia św. Michała Archanioła. Przed długie lata związany z środkami społecznego przekazu, m.in. był adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, tam też prowadził wykłady, a podczas II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce był przewodniczącym komisji, która zajmowała się zagadnieniem środków społecznego przekazu. W 1992 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej, a w 1994 r. został biskupem pomocniczym diecezji toruńskiej. 28 czerwca 1999 r. Jan Paweł II mianował go biskupem radomskim. Stanowisko to pełnił tylko dwa lata – do tragicznej śmierci w wypadku samochodowym 18 października 2001 r.