Duszpasterstwa grup zawodowych

113

Duszpasterstwo Bankowców:

  • ks. kan. Wiesław Lenartowicz

Duszpasterstwo Kolejarzy:

  • ks. kan. Jan Serszyński
  • ks. kan. Marian Mężyk

Duszpasterstwo Kupców:

  • ks. kan. Józef Jarosz

Duszpasterstwo Leśników:

  • ks. Stanisław Wlazło

Duszpasterstwo Ludzi Pracy:

  • ks. kan. Stanisław Sikorski

Duszpasterstwo Nauczycieli:

  • ks. dr Wojciech Wojtyła

Duszpasterstwo Organistów:

  • ks. prał. mgr Wojciech Szary

Duszpasterstwo Policji:

  • ks. kan. Stanisław Sikorski

Duszpasterstwo Prawników:

  • ks. dr Grzegorz Zieliński

Duszpasterstwo Rolników:

  • ks. Andrzej Bartosiński

Duszpasterstwo Rzemieślników:

  • ks. Andrzej Tuszyński

Duszpasterstwo Środowisk Ochrony i Służby Zdrowia:

  • ks. dr Konrad Wójcik

Duszpasterstwo Strażaków:

  • ks. Zbigniew Kowalczyk sen.