Duszpasterstwo Akademickie

83

Duszpasterstwo Akademickie to wspólnota ludzi studentów, profesorów, wykładowców i pracowników – w której uczymy się odkrywania Boga w drugim człowieku, poznajemy siebie nawzajem, odnajdujemy swoje miejsce w Kościele i przygotowujemy się do realizacji swojego powołania życiowego, przeżywania swojego życia pięknie. [Więcej]


Duszpasterstwo Akademickie:

Diecezjalny Ośrodek Akademicki

  • ul. Górnicza 2, 26-600 Radom

Duszpasterze akademiccy:

  • ks. mgr Artur Chruślak
  • ks. dr Mariusz Wilk
    • ul. Górnicza 2, 26-600 Radom
    • tel.: …
    • e-mail: …