Rada Artystyczno-Budowlana Diecezji Radomskiej

81

Przewodniczący:

 • ks. prał. dr Wiesław Taraska

Wiceprzewodniczący:

 • ks. prał. mgr Edward Poniewierski

Diecezjalny Konserwator Zabytków:

 • ks. dr Michał Krawczyk

Członkowie:

 • ks. kan. mgr Zbigniew Sieroń
 • mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka
 • mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak
 • prof. dr hab. Zbigniew Kamieński
 • prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
 • mgr Piotr Rogólski
 • mgr Urszula Sierszyńska-Rogólska
 • mgr inż. arch. Henryk Włodarczyk
 • prof. dr hab. Andrzej Wyszyński