Sąd Kościelny

1080

ul. Malczewskiego 1; 26-610 Radom

T1: +48 48 34 06 219 (Sekretariat)
T2: +48 48 34 06 237 (Oficjał)

E: sad.koscielny@radom.opoka.org.pl


Sąd Kościelny czynny:

  • poniedziałek – piątek (oprócz świąt) – godz. 9.00–13.00
  • środa – godz. 9.00–16.00

Poradnictwo prawne, w zakresie prawa kanonicznego, czynne:

  • środa – godz. 9.00–16.00

Zgłaszający się na poradnictwo, chcący rozpocząć proces o orzeczenie nieważności małżeństwa powinni mieć metrykę ślubu kościelnego oraz znać aktualny adres zamieszkania współmałżonka (ze związku sakramentalnego). Dane faktyczne zostaną podane podczas rozmowy w poradnictwie.


SKŁAD TRYBUNAŁU:

Oficjał:

  • ks. kan. dr Marek Polak

Sędziowie:

  • ks. prał. dr Stanisław Suwała
  • ks. kan. dr Szymon Pikus
  • ks. kan. dr Dariusz Konieczny
  • ks. dr Ireneusz Kosecki
  • ks. dr Grzegorz Zieliński
  • ks. mgr lic. Jan Godek
  • ks. mgr lic. Sławomir Szustak

Promotor sprawiedliwości:

  • ks. prał. prof. KUL dr hab. Sławomir Fundowicz

Obrońcy węzła małżeńskiego:

  • ks. dr Mariusz Wilk
  • ks. mgr lic. Dominik Dryja

Notariusze:

  • ks. mgr lic. Paweł Twardowski
  • ks. mgr lic. Maciej Jakubowski

Adwokaci:

  • mgr lic. Kamil Dziura – ul. Wernera 5 lok. 35; 26-600 Radom; tel. +48 539 618 012
  • mgr lic. Maja Serafin – ul. Sienna 15; 26-600 Radom; tel. +48 883 141 405
  • mgr lic. Karolina Wilczyńska – tel. +48 511 449 850