Liturgia dla wiernych obrządku greckokatolickiego w Starachowicach

2016
ks. Igor Małysz, duszpasterz wiernych obrządku greckokatolickiego. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– W niedzielę 4 sierpnia br., o godzinie 10.00, w kościele pw. Świętej Trójcy w Starachowicach (ul. Kościelna 12) rozpoczną się systematyczne nabożeństwa dla wiernych obrządku greckokatolickiego mieszkających w Starachowicach i okolicach. Będzie je celebrował w każdą niedzielę ks. Igor Małysz. – napisał w komunikacie bp Henryk Tomasik.

Starachowicki kościół pw. Świętej Trójcy będzie drugim po Radomiu miejscem w naszej diecezji, gdzie będzie sprawowana liturgia w obrządku greckokatolickim.

Należy przypomnieć, że od maja 2017 roku Msze święte w tym rycie są sprawowane w Bazylice św. Kazimierza w Radomiu (kaplica Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana Pawła II, ul. Główna 16), a opiekę duszpasterską nad grekokatolikami sprawuje mieszkający w Radomiu ks. Igor Małysz.

Pomoc dla ukraińskich migrantów pracujących w okolicach Radomia to wynik rozmów jakie kilka lat temu odbyli bp Henryk Tomasik i bp Włodzimierz Juszczak, Biskup Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

– Kościoły greckokatolickie należą do Katolickich Kościołów Wschodnich i są częścią Kościoła katolickiego. Powstały one z reguły w drodze unii części Cerkwi prawosławnej z Kościołem katolickim. W Kościołach greckokatolickich sprawowana jest liturgia w obrządku bizantyjskim, bardzo zbliżonym do tradycji Cerkwi prawosławnej, ale w pełni jednak zgodna z nauką Kościoła łacińskiego. Spośród Kościołów greckokatolickich na świecie najliczniejszy jest Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Liczy ponad 6 mln wiernych. Często spotykamy się tutaj z określeniem Kościoła unickiego, a na terenie Polski z oficjalną nazwą Kościół Greckokatolicki w Polsce. – podaje ks. Zbigniew Niemirski.