„Maryja naszym orężem w czasie próby”. Ostrobramski odpust w Skarżysku-Kam.

773
Bp Henryk Tomasik błogosławi Najświętszym Sakramentem. Kaplica MB Ostrobramskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja..radom.pl

W uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia bp Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św. w sanktuarium w Skarżysku Kamiennej.

– Od 34 lat Matka Boża Ostrobramska jest patronką tej parafii. 25 lat temu została ogłoszona patronką naszego miasta, naszej małej Ojczyzny. Dniem i nocą przychodzimy do Niej, aby Ją prosić o wstawiennictwo przed Bogiem, o Jej opiekę i orędownictwo. Dziś, w sposób szczególny w Jej liturgiczne święto zwracamy się do Niej, aby nigdy nie przestawała zwracać ku nam miłosiernych oczu – przypomniał w powitaniu ks. Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium.

ks. Jerzy Karbownik

 

W homilii bp Henryk Tomasik odniósł się do profanacji kościołów, niszczenia tego, co dla katolików jest święte i ważne.

– W naszej codziennej modlitwie wypowiadamy słowa: „Święć się imię Twoje”. Wypowiadając te modlitwę prosimy o to, aby osoba Pana Boga była traktowana przez nas i przez wszystkich ludzi jako świętość. Niestety, osoba Pana Boga, osoba Jezusa Chrystusa, Matki Najświętszej, Najświętsza Eucharystia, figury i obrazy świętych oraz świątynie nie są traktowane w tej chwili w Polsce jako świętość. Bolejemy nad tym. Coraz więcej ataków wymierzonych jest przeciwko Kościołowi oraz św. Janowi Pawłowi II. Polacy okazują się ogromnie niewdzięczni wobec kogoś, kto tyle dobra dokonał dla naszego narodu. Protestujemy przeciwko tym profanacjom, profanacjom wobec tego, co jest dla nas święte. – mówił pasterz Diecezji Radomskiej.

Biskup wezwał do modlitwy i ofiary wynagradzającej za złe czyny.

– My wierzący powinniśmy przede wszystkim wynagradzać Panu Bogu za te wszystkie świętokradztwa. Ofiara serca. Nasza ofiara serca to nasze wynagradzanie Panu Bogu za tych, którzy nie wierzą i nie miłują, za tych, którzy profanują to, co święte. Potrzebne są dobre serca, które złożą swój dar, swoją ofiarę serca, jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie. To ofiarowanie Panu Bogu naszej modlitwy wynagradzającej, adoracji, ciszy przed Bogiem. To także składanie w ofierze przed Bogiem w wierze tego, co trudne: choroba, cierpienie, krzywda, przykrość, samotność. To nawet te dziś przykre maseczki. Wszystko może być darem, jako wynagrodzenie. – mówił ordynariusz.

Bp Henryk Tomasik, homilia

 

Tradycyjnie uroczystości zakończyły się procesją eucharystyczną z bazyliki do kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Nagrody i odznaczenia

Podczas uroczystości odpustowych Biskup Radomski ogłosił pięciu nowych kanoników gremialnych w Kapitule Ostrobramskiej; to: ks. Daniel Kobierski (proboszcz parafii św. Leonarda w Mircu), ks. Jacek Kucharski (profesor WSD w Radomiu i moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej), ks. Jacek Mizak (wicerektor WSD w Radomiu), ks. Piotr Walkiewicz (dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Radomskiej) i ks. Andrzej Zarzycki (profesor WSD w Radomiu).

– Nasza kapituła wspiera dzieła, której dokonują się w sanktuarium. Dlatego dziękuję Ekscelencji, że zechciał uzupełnić po śmierci kanoników gremialnych wakujące funkcje – powiedział ks. prał. Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium.

Natomiast Kapituła Ostrobramska przyznała medale dla osób krzewiących kult maryjny i zaangażowanych w dzieła miłosierdzia. Odznaczenia wręczył ks. kan. prof. Marek Chmielewski.

– Od 7 lat, od chwili ustanowienia tego kościoła bazylika mniejszą, Kapituła co roku przyznaje medal o nazwie łacińskiej Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus”, co oznacza „Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia oddany”. Jak sama nazwa medalu wskazuje są dwa kryteria według kapituła kieruje się przyznając medale: cześć dla Matki Bożej i ewentualnie dzieła miłosierdzia, lub obydwie zasługi. – powiedział ks. Marek Chmielewski.

Pierwszym odznaczonym w tym roku jest sir Carl Albert Anderson, XIII. Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba, „w uznaniu zasług dla największej na świecie organizacji katolickich mężczyzn i szerokiej działalności charytatywnej, zwłaszcza wobec prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Nominacje do wyróżnienia przedstawiła Rada Rycerzy Kolumba 14004 z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. W imieniu odznaczonego nagrodę odebrali Szymon Czyszek, dyrektor biura Rycerzy Kolumba na Europę oraz Andrzej Anasiak, były Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba na Polskę.

Szymon Czyszek, podziękowanie:

 

Medal Kapituły Ostrobramskiej otrzymali również: Małgorzata Górka (diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Diecezji Radomskiej w latach 1996-2018), Zofia Miernik (współzałożycielka i moderatorka 9 grup Apostolatu Maryjnego Diecezji Radomskiej), Maria Iwona Płachta (diecezjalna moderatorka Apostolatu Maryjnego Diecezji Radomskiej), Stanisława Strukiel (zelatorka Kół Żywego Różańca w Pionkach) oraz Rada Parafialna przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

– Czuję się zaszczycona, gdyż nie spodziewałam się takiego  wyróżnienia. Dla mnie idea obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest bardzo oczywista, że nie wyobrażam sobie, aby można było inaczej myśleć. Dla mnie, jako osoby wierzącej, życie ludzkie pochodzi od Boga i tylko On ma prawo to życie zakończyć. Wszyscy mamy je bronić i pielęgnować na wszystkich etapach jego rozwoju, a szczególnie gdy jest ono najsłabsze i bezbronne – mówi Małgorzata Górka.

Natomiast ks. Jerzy Karbownik został doceniony za zaangażowanie na rzecz duszpasterstwa Policji. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej otrzymał Krzyż Niepodległości z Gwiazdą – to nagroda honorowa przygotowana przez NSZZ Policjantów z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

* * *

Tegorocznym uroczystościom odpustowym przyświeca hasło „Maryja naszym orężem w czasie próby”. Rozpoczęły się 7 listopada nowenną ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej, zaś 12 listopada ulicami Skarżyska-Kamiennej przeszła „Procesja Zawierzenia” z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Świętowanie przedłużą „Dni Opieki”.

Ze względu na pandemię koronawirusa w spotkaniach modlitewnych może uczestniczyć ograniczona liczba wiernych, dlatego też duszpasterze zapraszają do duchowej łączności, a transmisje z celebracji można śledzić w internecie.