Medale dla radomskich księży profesorów

1477
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowiecz, prof. KUL (z lewej) i ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL (z prawej)

Ks. Stanisław Łabendowicz i ks. Paweł Mąkosa – profesorowie katechetyki na Wydziale Teologii KUL – otrzymali oznaczenia państwowe. Wręczenie odznaczeń odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. Natomiast ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL został uhonorowany prezydenckim Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.

Wręczenie odznaczeń odbyło się 8 grudnia 2017 r., podczas obchodów 99. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obaj odznaczeni księża są cenionymi katechetykami.

Ks. Stanisław Łabendowicz specjalizuje się w zakresie: wychowania chrześcijańskiego w katechezie szkolnej dzieci i młodzieży, katechezie dorosłych, dydaktyce i metodyce katechezy, katechetyce materialnej, szczegółowej i specjalnej, formacji katechetów oraz duszpasterstwie katechetycznym w parafii. Jest redaktorem kwartalnika katechetycznego „Zeszyty Formacji Katechetów”, redaktorem serii podręczników i pomocy katechetycznych do nauki religii pt. „Bóg jest miłością” oraz rzeczoznawcą i recenzentem programów i podręczników do nauki religii w Polsce. Jest także dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.

Ks. Paweł Mąkosa jest pracownikiem Katedry Teologii Pastoralnej. Przewodzi badaniom z zakresu psychopedagogicznych uwarunkowań katechezy, wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu religii, katechezy młodzieży, aspektów prawnych nauczania religii w polskim systemie oświaty, a także koncepcji edukacji religijnej w Europie i Ameryce Północnej. Jest członkiem redakcji kwartalnika „Zeszyty Formacji Katechetów”, Towarzystwa Naukowego KUL, Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce. Od 2006 r. pełni funkcję eksperta ds. programów i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski. Odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii oraz w Institute of Educatcion, University of London w Wielkiej Brytanii. Współpracuje także z Uniwersytetem na Malcie.