Medytacja biblijna – „Zwiastowanie Pańskie” – dzień II

266
Ikona "Zwiastowanie Pańskie". Autor: ks. S. Drąg

Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź Duchu Święty, uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź Duchu Święty, doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości.

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnice Twego Słowa. Duchu Święty, daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i mojego serca.

Odczytanie fragmentu – Łk 1, 26-38:

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!». Wtedy odszedł od Niej anioł”.

Rozważanie:

Z przyjściem zapowiedzianego Mesjasza, wielkiego Króla wiązano wielkie nadzieje i oczekiwania. Izraelici mieli wiele wyobrażeń na temat: „Jak będzie wyglądało przyjście nowego Króla i Jego rządy?”. Ale tylko Bóg mógł zaskoczyć wszystkich i to w taki sposób: posyła anioła Gabriela do Tej, która nie spodziewała się rzeczy nadzwyczajnych. Anioł pozdrawia Maryję i zapewnia, że Bóg jest z Nią, Najwyższy jest obecny w życiu Maryi, Jej młodości, Jej sprawach… jest obecny w tej chwili. Jak ty patrzysz na obecność Boga w swoim życiu? Myślisz, że jest On obecny tylko w wyjątkowych chwilach? A może stale zauważasz, że On jest z tobą?

Być może w obecnych czasach słyszałeś, że przy zawieraniu umów zawsze trzeba czytać tekst dokładnie do końca i nie można pomijać aneksów. Panu Bogu, który powierza Maryi wyjątkowe zadanie, nie chodzi o to, żeby coś ukryć przed Nią. Współpraca Boga z człowiekiem wiąże się z powierzeniem mu odpowiedzialności, z nadaniem wyjątkowości życiu, a także z pozostawieniem miejsca na osobistą decyzję zaufania, że Ten, który wybiera zatroszczy się, żeby doprowadzić dzieło do końca. W jaki sposób rozumiesz współpracę z Bogiem w swoim życiu? Czy wybranie przez Boga jest dla ciebie powodem radości czy może budzi jakiś lęk?

Maryja zadaje jedno pytanie i słysząc odpowiedź mówi o swojej gotowości: „Jestem służebnicą PANA; niech mi się stanie według Twego słowa”. Nie stawia warunków, nie mówi, że potrzebuje czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Przez swoją postawę okazuje zaufanie w usłyszane słowa i zgodę. Jak rozumiesz sformułowanie „sługa Pana”? W czym ma się wyrażać bycie „sługą Pana”?

Zadanie na dzisiaj:

Poproś Maryję, żeby pomogła ci z zaufaniem przyjąć zadanie od Boga. Znajdź sposób, żeby dziś przez jakiś uczynek okazać postawę służby.

oprac. ks. Kamil Jan Kowalski