Młodzi radni Biskupa Radomskiego

1077

Biskup Henryk Tomasik zreorganizował Duszpasterstwo Młodzieży: powołał Radę Młodzieżową Diecezji Radomskiej oraz duszpasterzy dla 20 centrów młodzieży. Inauguracja nowych struktur odbyła się w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w kościele pw. św. Jadwigi. Mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik, który w homilii przypomniał liturgicznych bohaterów dnia: świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i towarzyszy – męczenników koreańskich, których wspomnienie liturgiczne było 20 września.

– To naprawdę opatrznościowe, że właśnie dzisiaj rozpoczynamy funkcjonowanie nowych naszych struktur duszpasterskich pod takim patronatem: bardzo odważni świeccy, gorliwi kapłani i owoc ich wiary – męczeństwo i świętość. Pamiętamy doskonale to polecenia Chrystusa, by pójść na krańce świata. Dzisiaj te krańce świata nie mają charakteru geograficznego. Dzisiaj te krańce świata są w klasie, są w parafii. Te krańce świata bywają nawet w jednym sercu. Krańce świata są tam, gdzie jest wiara i spotyka się z niewiarą i na te krańce świata jesteśmy posłani. Dzisiaj modlimy się o dar wiary dla nasz wszystkich, dla wszystkich, którzy jesteśmy posyłani. – mówił ks. bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, fragment homilii:

 

Po Mszy św., w budynku Duszpasterstwa Akademickiego, biskup podpisał Statut Rady Młodzieżowej Diecezji Radomskiej oraz podpisał dekret ustanawiający Centra Duszpasterstwa Młodzieży i wręczył nominacje duszpasterzom młodzieży w Centrach i członkom Rady Młodzieży.

„Młodzieżowa Rada Duszpasterstwa Diecezji Radomskiej jest organem doradczym Biskupa Radomskiego, któremu służy pomocą w pełnieniu pasterskiej posługi na rzecz młodzieży. Do kompetencji Rady należą refleksje nad problemami duszpasterskimi dotyczącymi młodzieży, ich diagnozowanie i analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi Radomskiemu.” – czytamy w Statucie Rady Młodzieżowej Diecezji Radomskiej. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Diecezja Radomska została podzielona na 20 Centrów Młodzieży. Taki podział sprawdził się już podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ma to pomóc w koordynacji duszpasterstwa młodzieży i dać impuls do jego rozwoju w różnych częściach diecezji.

Lista Centrów Młodzieży, duszpasterzy oraz członków Rady Młodzieży Diecezji Radomskiej dostępna jest w zakładce „Duszpasterstwo Młodzieży” [TU].

[FAG id=8674]