Modlitwa fotografa do św. Weroniki

303
Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Boże, Piękności nieskończona i Miłośniku piękna. Dziękuję Ci za wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia, którego dokonałeś przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który mi o tych dziełach przypomina, prowadzi mnie do ich głębszego rozumienia i daje mi udział w Twoim boskim życiu.

Wejrzyj na mnie w swoim miłosierdziu i udziel mi łaski umiłowania prawdy, dobra i piękna. Spraw, za przyczyną świętej Weroniki, która na swej chuście otrzymała odbicie oblicza Twego Syna, aby wykonywane przeze mnie pamiątki religijnych wydarzeń, przypominały moim braciom i siostrom o Tobie i Twojej do nich miłości. Pomóż wszystkim wytrwać w łasce, którą im ofiarowałeś w sakramentach świętych.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.