Modlitwa Różańcowa – Tajemnice chwalebne – dzień IV

101
Pielgrzymka. Różaniec. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Podczas każdej Eucharystii spotykamy Chrystusa Zmartwychwstałego. On pragnie przychodzić do naszych serc i obdarzać nas swoim pokojem oraz darem życia wiecznego. Patrząc na Ciebie, Panie Jezu, który jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, wołamy ze św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”. Maryjo, wypraszaj nam łaskę żywej wiary, byśmy podczas każdej Eucharystii wielbili Ciało i Krew naszego Zmartwychwstałego Pana obecnego pod postaciami chleba i wina.

2. Wniebowstąpienie Chrystusa

Panie Jezu, Twoje Wniebowstąpienie ukazuje Twój majestat i chwałę. Zasiadasz po prawicy Boga Ojca, na tronie chwały. Podczas każdej Eucharystii uwielbiamy Cię obecnego w Przenajświętszym Sakramencie. Króluj nam Chryste! Niech Twoje Wniebowstąpienie napełni nas żywą wiarą, że spotkamy Cię w niebie. Niech każda Eucharystia przeżywana z wiarą w Twoją obecność, przybliża nas do mieszkania w Domu Ojca.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty swoją mocą nieustannie ożywiasz i uświęcasz wszystko. Kiedy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, uzdolniłeś ich do mężnego wyznawania wiary. Przyjdź do naszych serc. Natchnij nas, abyśmy podczas każdej Eucharystii tworzyli wspólnotę wiary i modlitwy, jak apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Duchu Święty, udzielaj nam swej łaski, byśmy mogli z czystym sercem i żywą wiarą przeżywać każdą Eucharystię.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Pan Bóg wybierając Maryję na Matkę swego Syna zaufał Jej, a Ona z pokorą i całkowitym posłuszeństwem przyjęła Bożą wolę. Maryja jest dla nas wzorem prawdziwej wiary i miłości. W czasie Eucharystii jest przy nas, by otwierać nasze serca na przyjście Jej Syna.

Matko Boża, naucz nas, jak najpiękniej przeżywać spotkanie z Twoim Synem w sakramencie Eucharystii. Niech przykład Twojego zawierzenia Słowu Boga będzie dla nas wzorem wiary i ufności.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Maryjo, nasza Matko i Królowo, Bóg Ojciec ukoronował Cię na Królową nieba i ziemi. Ty widzisz z nieba nasze serca. Wierzymy, że wstawiasz się za nami u Twojego Syna i wypraszasz potrzebne łaski. Eucharystyczne spotkanie jest największym darem dla każdego człowieka. Ty wzywasz i prosisz ludzi, aby Eucharystia stała się centrum ich życia i by zawsze wielbili Twojego Syna. Matko Boża, Królowo nasza, spraw by każda Eucharystia była dla nas prawdziwym spotkaniem z żywym Bogiem.

Oprac. Aleksandra i Wojciech Laskowscy