Modlitwa Różańcowa – Tajemnice chwalebne – dzień VII

459
Pielgrzymka. Różaniec. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Każda Eucharystia jest pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana. To właśnie dzięki Niej możemy razem z Jezusem przejść drogę pomiędzy śmiercią a życiem. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy podczas Eucharystii uczestniczyli z Nim w dziele zbawienia. Św. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” pisał, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Jest to zachęta dla każdego z nas, abyśmy jako członkowie wspólnoty Kościoła mogli jak najczęściej jednoczyć się ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Komunii św. Panie Jezu, prosimy Cię, wzbudź w nas wiarę w Twoją obecność podczas każdej Eucharystii.

2. Wniebowstąpienie Chrystusa

Chrystus podczas każdej Eucharystii otwiera nam niebo. Mimo, że z jednej strony towarzyszy nam ból rozstania ze Zbawcą, to z drugiej strony żyjemy nadzieją spotkania z Nim kiedyś w wieczności. Jezus, odchodząc do Ojca, zostawił nam Eucharystię, abyśmy mogli spotykać się z Nim i uwielbiać Go w Najświętszym Sakramencie. Nie zostawił nas samych, jest z nami. Mówi nam: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Panie Jezu, prosimy Cię, dawaj nam nadzieję na spotkanie z Tobą w wieczności.

3. Zesłanie Ducha Świętego

W dniu Pięćdziesiątnicy, zgromadzeni w Wieczerniku, zostali obdarowani Duchem Świętym. Jezus zsyła Go swoim uczniom jako Ducha Pocieszyciela, aby pomógł im zrozumieć tajemnice zbawienia. Za sprawą Ducha Świętego pomaga nam zrozumieć Eucharystię jako ucztę miłości Boga do człowieka. To właśnie dzięki mocy Ducha Świętego podczas każdej Mszy świętej dokonuje się konsekracja darów eucharystycznych. Duch Święty kieruje Kościołem i zwraca wspólnotę wierzących ku Chrystusowi.

Panie Jezu, prosimy Cię, otwórz nasze serca na działanie Ducha Świętego podczas każdej Eucharystii.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja, jako Matka Boga, towarzyszy każdej Eucharystii. Św. Jan Paweł II w swojej encyklice o Eucharystii nazywa Maryję „Niewiastą Eucharystii”. Jest Ona pierwszym w historii „Tabernakulum”, gdy niosła Chrystusa do domu św. Elżbiety. Postawa eucharystyczna Maryi uczy nas posłuszeństwa wobec Jej Syna. Za przykładem Maryi powinniśmy wsłuchiwać się w Słowo Boże i wprowadzać je w nasze życie.

Panie Jezu, prosimy Cię, naucz nas pokornego przyjmowania Twej woli w naszym życiu.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Maryja wolna od grzechu pierworodnego, zostaje uhonorowana w niebie. Jezus wynagradza Jej posłuszeństwo i wywyższa Ją, ukazując jako Królową nieba i ziemi. Maryja troszczy się o zbawienie całej ludzkości. Jest Ona naszą tarczą w walce ze złem. To Ona pokazuje nam postawą swojego życia w służbie, drogę do nieba. Maryja każdego dnia pełniła wolę swojego Syna. Uczmy się na wzór Maryi, przyjmowania Jezusa do swojego serca podczas każdej Eucharystii.

Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy dzięki Twojemu Miłosierdziu dostąpili chwały nieba.

oprac. Karolina i Karol Korczyńscy