Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania

7017
Bp Henryk Tomasik udziela sakramentu bierzmowania

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Zawsze podczas bierzmowania, mimo wcześniejszej spowiedzi powinni być kapłani służący sakramentem pojednania.

Formularz Mszy świętej obrzędowej przy udzielaniu bierzmowania (MR, s. 70”, pf nr 53).

Nie wolno jej sprawować w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy, w Uroczystości, Środę Popielcową i cały Wielki Tydzień (zob. Tabela pierwszeństwa nr 1-4). Wówczas używa się formularza z dnia.

Dla pełniejszego ukazania związku sakramentu bierzmowania z pozostałymi sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, jako akt pokuty stosujemy aspersję nawiązującą do sakramentu chrztu świętego. Należy przygotować kociołek z wodą do pobłogosławienia (nie „święconą”) i kropidło. Jeden z posługujących staje z kociołkiem w prezbiterium na czas modlitwy błogosławieństwa wody i towarzyszy księdzu Biskupowi przechodząc przez środek kościoła w czasie pokropienia. W czasie przygotowania młodzieży należy zwrócić uwagę na ten moment liturgii i wyjaśnić jego znaczenie. W czasie pokropienia śpiewa się odpowiednią pieśń chrzcielną (np. „Com przyrzekł Bogu” lub „Przez chrztu świętego”), którą należy młodzież wcześniej nauczyć. Po powrocie do prezbiterium Biskup odmawia modlitwę „Niech Bóg wszechmogący…” a po niej organista rozpoczyna śpiew „Chwała na wysokości Bogu” – jeśli jest przewidziany – lub bezpośrednio potem następuje kolekta. W czasie tego obrzędu, jeśli trzeba ksiądz Biskup pobłogosławi krzyże – pamiątki bierzmowania.

Liturgia słowa: w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Wielkanocy i Uroczystości czytania z dnia, w dni poza wyżej wymienionymi: pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia z Obrzędów Bierzmowania (s. 64 n). W dni powszednie stosujemy tylko jedno czytanie, psalm i Ewangelię.

Po dojściu do prezbiterium, a przed znakiem krzyża, słowa powitania Ks. Biskupa wypowiadają rodzice kandydatów do bierzmowania prosząc o udzielenie tego sakramentu swoim dzieciom. Jeśli pamiątką bierzmowania są krzyże, które młodzież ma mieć zakładane bezpośrednio po bierzmowaniu, wówczas rodzice kandydatów proszą Ks. Biskupa o pobłogosławienie tych krzyży i dokonuje się ono podczas aspersji. W krótkich słowach może powitać Ks. Biskupa również proboszcz parafii – prośbę o bierzmowanie wyrazi on po Ewangelii w słowach zawartych w Obrzędach Bierzmowania (s. 27 n). Nie mnożymy powitań – młodzież podziękuje Ks. Biskupowi na koniec liturgii za udzielenie sakramentu bierzmowania.

Dialog Ks. Biskupa z Ks. Proboszczem po Ewangelii – Biskup podchodzi do ambony, Proboszcz staje przed Biskupem z mikrofonem bezprzewodowym (nie od ołtarza, nie tyłem, bokiem do Biskupa).

Bezpośrednio po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary (OB, s. 30-31).

Następnie Ks. Biskup wypowiada modlitwę nad kandydatami do bierzmowania z wyciągniętymi rękami. Bardzo częstym błędem kapłanów uczestniczących w bierzmowaniu jest wyciąganie rąk razem z Ks. Biskupem. Czyni to tylko celebrans sakramentu i ewentualnie kapłani wyznaczeni do udzielania sakramentu bierzmowania przy wielkiej ilości kandydatów. Inni uczestniczą w obrzędzie w milczeniu ze złożonymi rękami. Ważne jest także, by na modlitwę nad kandydatami młodzież nie przemieszczała się już nigdzie, również ich świadkowie. Najlepiej jest, gdy kandydaci stoją już na środku kościoła, a na sam moment modlitwy uklękną na dwa kolana.

Zależnie od możliwości i przygotowania kandydaci podchodzą do Ks. Biskupa lub Ks. Biskup podchodzi do kandydatów udzielając każdemu sakramentu bierzmowania. W tym czasie można śpiewać odpowiednie pieśni.

Po zakończeniu bierzmowania Ks. Biskup wraca do miejsca przewodniczenia, oddaje pastorał i oczyszcza ręce z olejów krzyżma (chleb, sól, cytryna) oraz umywa je w wodzie. Z miejsca przewodniczenia rozpoczyna i kończy następnie Modlitwę wiernych.

Wszyscy siadają. Rozpoczyna się pieśń. Następuje przygotowanie ołtarza. Wypada, by w tym czasie sami bierzmowani lub ich rodzice zebrali ofiary na potrzeby misji i przynieśli je potem w procesji z darami.

Jeśli są odpowiednio dojrzali i przygotowani przez katechezę mogą bierzmowani przyjąć Komunię pod dwiema postaciami (OB nr 32).

Po Modlitwie po Komunii młodzież w krótkich słowach podziękuje Ks. Biskupowi, odpowiedzialnym za przygotowanie ich do sakramentu bierzmowania, rodzicom i wychowawcom.

Jeśli przewidziano poświęcenie i rozdanie pamiątek następuje ono przed błogosławieństwem (nie dotyczy Krzyży). Nie poświęca się Pisma świętego, Katechizmu, YouCat’a. Gorąco zachęcamy, by pamiątki rozdawać nie w samym dniu bierzmowania. Należy zaprosić młodzież bierzmowaną wraz z rodzicami i świadkami na nabożeństwo dziękczynne za sakrament bierzmowania (np. w najbliższą niedzielę) i na jego zakończenie rozdać dopiero pamiątki. Jest to duszpasterska szansa zgromadzenia wszystkich jeszcze raz w kościele, wspólnej modlitwy i spotkania. Ci, którzy otrzymują wszystko od razu, w czasie jednej uroczystości, w wielu przypadkach nie pojawią się w kościele już w najbliższą niedzielę.