Muzyczne wspomnienie O. Huberta Czumy w Radomiu

342
Robert Grudzień. Foto: arch. www.grudzien.pl

Koncert organowy pamięci jezuity ojca Huberta Czumy SJ odbył się w niedzielę, 27 września, w kościele OO. Jezuitów w Radomiu. Wydarzenie zorganizowano z okazji pierwszej rocznicy śmierci O. Czumy, a wystąpił w nim Robert Grudzień.

– Dziękujemy Bogu za te prawie 30 lat obecności ojca Huberta w Radomiu, za to że wola Boża spełniła się w jego życiu. Dziękujemy za przykład kapłana i zakonnika, który po prostu był posłuszny – powiedział o. Jan Noszczak, superior radomskich jezuitów.

Koncert został opatrzony komentarzem historycznym, opisem faktów z życia o. Huberta oraz poezją. W wykonaniu Roberta Grudnia można było wysłuchać utwory Schuberta, Albinoniego oraz autorskie kompozycje.

– Ojca Huberta Czumę pamiętam o czasów stanu wojennego. Msze za Ojczyznę, jakie wówczas odprawiał nie pozwalały nam upaść na duchu. Po porywie nadziei na zmiany jaką w 1980 roku dawała „Solidarność”, stan wojenny oznaczał aresztowania i masową emigrację. Ci co zostali potrzebowali wsparcia i autorytetu. W Warszawie dawał je ks. Popiełuszko, w Radomiu – Ojciec Czuma. – wspominał Robert Grudzień.

Ojciec Hubert Czuma SJ urodził się 2 listopada 1930 r. w Lublinie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Przez wiele lat związany z Radomiem. W latach 1980-1989 współpracował z „Solidarnością”. W tym czasie organizował Msze św. za Ojczyznę, a po 13 grudnia 1981 r. był współorganizatorem uroczystości religijno-patriotycznych z udziałem znanych aktorów w radomskim kościele pw. Świętej Trójcy. Opiekował się prześladowanymi, wspierał finansowo działalność wydawniczą i kolportaż podziemnych wydawnictw; był m.in. członkiem Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”. W 1989 r. był w gronie inicjatorów i twórców Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. W okresie pracy ojca Huberta Czumy w Radomiu był on stale obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która prowadziła przeciw niemu sprawę „rozpracowania” nadając jej kryptonim „Fanatyk”. Prowadził akcję opieki nad prześladowanymi oraz wspomagał finansowo podziemną działalność wydawniczą. Był duszpasterzem NSZZ „Solidarność”. Wszędzie był uznawany za autorytet moralny przez środowiska opozycyjne i wiernych. W Radomiu nie wycofał się z życia publicznego także po 1989 roku. Jednym z jego dzieł było prowadzenie „Linii Braterskich Serc” – telefonu zaufania, jaki w 2001 roku powstał z inicjatywy bp. Jana Chrapka.

Koncert się odbył w ramach: 2020. Rok Św. Jana Pawła II – Zrozumieć Niepodległą – projekt autorski oraz XXXIII. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa 2020.