Nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego – 2021/2022

Diecezjalne Studium Organistowskie przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2021/2022. Warunki przyjęcia: podanie, życiorys, opinia od Księdza Proboszcza, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, kserokopia świadectwa szkoły muzycznej, ogniska muzycznego itp., jeśli do takich kandydat uczęszczał dwa zdjęcia. Egzamin wstępny – informacyjny odbędzie się 27 września 2021 roku o godzinie 9.00 Kandydaci legitymujący się świadectwem ze szkoły … Czytaj dalej Nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego – 2021/2022