Niedziela Męki Pańskiej – Transmisja Mszy św. z radomskiej katedry [g. 12.30]

1238

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień – czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uroczystości paschalne. We wszystkich Mszach świętych obchodzi się pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wymownym znakiem tego wydarzenia jest błogosławieństwo palem i procesja. Niestety dziś ze względu na stan epidemii i obostrzenia z nim związane Liturgię Mszy Świętych sprawuje się bez procesji.

O godz. 12.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Henryka Tomasika, Biskupa Radomskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W czasie Liturgii Słowa jako tekst z Ewangelii usłyszymy dziś opis Męki Pańskiej według Świętego Mateusza (Mt 26, 14 – 27, 66 – tekst).

https://www.youtube.com/watch?v=QWbgK3m_0E0