Nowy rok akademicki w Instytucie Teologicznym w Radomiu

2930
Inauguracja nowego roku akademickiego IT w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę (5.10) odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Instytucie Teologicznym w Radomiu.

Początek roku akademickiego rozpoczął się od Mszy św., której przewodniczył ks. dr Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Homilię wygłosił ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, profesor KUL i Dyrektor Instytutu.

Ks. Stanisław Łabendowicz, homilia:

 

Wykład inauguracyjny pt. „Edukacja teologiczno-pedagogiczna w służbie wychowania” wygłosił ks. dr hab. Adam Maj COr., prof. KUL.

Instytut Teologiczny w Radomiu działa przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Sekcja Św. Jana Chrzciciela). Obecnie teologię studiuje tu około 100 osób na trzysemestralnych studiach podyplomowych lub pięcioletnich magisterskich. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, kontynuujących kształcenie po ukończeniu szkoły średniej, jak i dojrzałych, uzupełniających wykształcenie zawodowe lub pragnących rozwijać własne zainteresowania.

– Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie. Studia teologiczne pozwalają poznać fascynujący świat refleksji filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa oraz wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, a także pomagają rozeznać własne powołanie oraz przygotowują do aktywnego i odpowiedzialnego wypełnienia funkcji świadka Chrystusa i świeckiego lidera wspólnoty kościelnej. – jak czytamy na stronie www.itradom.eu .

Tytuł magistra teologii o specjalności katechetyka oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych uprawnia absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych.